Angelägna litauiska röster ur olika generationer

Inspelningarna av Žibuoklė Martinaitytės och Eduardas Balsys musik vidgar uppfattningen om den litauiska musikkulturen. Bild: Lina Aiduke/Valery Koreshkov/Collage

Fascinerande världar öppnar sig på de litauiska tonsättarna Eduardas Balsys och Žibuoklė Martinaitytės färska skivor.

Föreställ er att Erkki Melartin hade skrivit en andra violinkonsert i början av 1920-talet eller att Kaija Saariaho hade anammat minimalismen i stället för modernismen som musikalisk modersmjölk. Asso...