Ändringar i taxilagstiftningen träder i kraft från och med maj

Ändringarna i taxilagstiftningen ska introduceras stegvis från och med maj, fram till september Bild: Heikki Saukkomaa

Från och med den första maj gäller nya regler för taxiföretag. Reglerna introduceras stegvis.

Innan resan startar ska resans pris, eller grunderna för hur priset bestäms, meddelas. Om det inte är möjligt ska en viss prissättningsstruktur användas och priset för en typisk resa meddelas.

För att erhålla ett taxitrafiktillstånd krävs, i och med de nya ändringarna, ett FO-nummer samt avlagd företagarutbildning och företagarprov. Ifall ett taxitrafiktillstånd redan har erhållits ska kraven uppfyllas under en övergångsperiod.

Taxitrafiktillståndet eller en kopia av det ska alltid medföras i fordonet.

En taxilykta kommer att vara obligatorisk och taxiföretag ska lämna in sina prisuppgifter till myndigheterna.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka är meningen med ändringarna att "återställa kundernas förtroende för trygga skjutsar och företagarnas förtroende för branschens framtid".

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning