Andra chansen

Varför behöver vi breda majoritetsregeringar då pragmatism inte längre är ledstjärnan för politiken?