Andersson: Regeringen går där ribban är lägst

Li Andersson tycker att statsministern borde vara noggrannare.Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Om det ser ut som att den svenska servicen inte kan garanteras i Seinäjoki måste frågan tas upp på nytt till behandling, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Vänsterförbundet har motsatt sig jourreformen och samarbetat med den övriga oppositionen för att kunna behålla den omfattande jouren i Vasa. Li Andersson anser att det skulle vara otroligt viktigt att det här samarbetet fortsätter även efter att regeringspartierna godkänt jourlagen.

– När presidenten stadfäste lagen betonade han att man i praktiken måste se till att servicen fås på svenska i Seinäjoki. Jag hoppas att oppositionspartierna och till exempel Folktinget kan jobba partiöverskridande för att följa upp det här, säger hon.

Andersson påpekar att om det ser ut som att den svenska servicen inte kan garanteras i Seinäjoki måste frågan tas upp på nytt till behandling.

Hon tror att president Sauli Niinistös uttalande har inverkan, men ser ändå jourreformen som ett exempel på en vidare utveckling hon anser vara problematisk.

– Man har frångått den tidigare principen att genom lagstiftning förverkliga grundläggande rättigheter så bra som möjligt. Den här regeringen söker efter miniminivån och försöker gå där ribban är lägst eller till och med gå under den.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00