Andersson: Rambudgeten måste beakta låginkomsttagarnas vardag

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson vill främja jämlikheten i utbildningen. Bild: SPT

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson efterlyser beslut som förbättrar låginkomsttagarnas ställning. Kravet riktas till regeringens rambudgetförhandlingar som har pågått sedan torsdagen.

Vänsterförbundet publicerade på måndagen sina krav på regeringens rambudgetförhandlingar. Partiet vill förbättra låginkomsttagarnas sits genom att avlägsna frysningen av Folkpensionsanstaltens index, spola aktiveringsmodellen för arbetslöshetsskyddet och avlägsna den arbetskraftspolitiska karensen.

– Den regering som nu uppmanar till ekonomisk återhållsamhet har använt enorma belopp på skattelättnader som gynnar de rika liksom nya, ineffektiva företagsstöd. Då ekonomin växer och sysselsättningsläget förbättras är det dags för en rättvis politik som syns i låginkomsttagarnas vardag, säger Vänsterförbundets ordförande Li Andersson.

Vänsterförbundet vill också förbättra jämlikheten i utbildningen genom att förlänga läroplikten till 18 års ålder, bredda förskoleutbildningen och återinföra den subjektiva rätten till dagvård.

– Att motarbeta ojämlikheten i utbildningen är den viktigaste politiska frågan med tanke på Finlands framtid. Besluten måste fattas nu. Vi kan inte vänta på nästa regering, tillägger Li Andersson.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning