Vänsterförbundet går mot strömmen – vill införa ny skatteklass

Med sin utbildningspolitik och sina utspel om höjd garantipension och höjda skatter för höginkomsttagare siktar Vänsterförbundet på en uppgång i opinionssiffrorna.

Partiledaren Li Andersson låter sig inte nedslås av att Vänsterförbundet backade med 1,5 procentenheter till 7,7 procent i Yles senaste opinionsmätning.

– Den var förstås inte det bästa vi kunde ha önskat oss, men jag tycker inte att den motbevisar den trend vi haft. När vi ser på lång sikt så har den nog stigit. Det finns en del rörelse nedåt och uppåt i fråga om Vänsterförbundet som har mycket att göra med mätningsteknik. Vi tänker att vi fortsätter koncentrera oss på att göra vårt jobb och komma med sådana utspel som vi vill göra och sen håller vi sikte på riksdagsvalet 2019, säger Andersson till FNB.

Hon förklarar De grönas framgång med att partiet bäst lyckats dra nytta av den oppositionspolitik som hela oppositionen fört. Andersson tycker att den nya partiledaren Touko Aalto verkar föra partiet mot mitten och högerut och det lämnar ett större utrymme för Vänsterförbundet. Det utrymmet vill Vänsterförbundet fylla med utbildningspolitik, minskade inkomstskillnader och arbetsmarknadspolitik.

– Jag tycker det är där våra styrkor ligger. Väljarna vet att vi är ett trovärdigt alternativ för dem som vill se en politik som ökar jämlikheten i Finland, som satsar mer på utbildning och kunskap och där den politiska kärnlinjen bygger på att vi vill öka den ekonomiska jämlikheten, säger Andersson.

Vill höja skatterna för höginkomsttagare

Där regeringen tvistar om inkomstgränsen för den översta skatteklassen ska höjas från 70 000 euro om året till 90 000 vill Vänsterförbundet skärpa beskattningen ytterligare för höginkomsttagare. Inför en ytterligare skatteklass för dem som tjänar över 100 000, kräver partiledaren Li Andersson.

Vänsterförbundets riksdagsgrupp har samlats till sommarmöte i Imatra och där presenterat en rad förslag om skatter, utbildning, pensioner och arbetsmarknaden.

Andersson säger till FNB att de siffror partiet fått av Finansministeriet visar att regeringen använt snart två miljarder euro på skattelättnader. Regeringens politik har ökat inkomstklyftorna och fattigdomen, säger hon.

– Vi stöder inte ytterligare skattelättnader för höginkomsttagare. När finansminister Petteri Orpo (Saml) säger att det inte finns pengar att dela ut är han missvisande i och med att regeringen haft ett ekonomiskt spelrum och själv valt att använda det på de här skattelättnaderna som gynnat höginkomsttagare allra mest. Vi tycker inte man ska tala om solidaritetsskatt när det egentligen handlar om inkomstbeskattning som följer principen om progressiv beskattning som åtminstone hittills varit en grundbult för välfärdsstaten.

Vänsterförbundet vill också slopa den separata kapitalinkomstbeskattningen för utdelning från icke-noterade familjeföretag och göra kapitalinkomstbeskattningen mer progressiv. Målet är en jämlik beskattning för olika typer av inkomster.

"Konstigt att staten ska betala"

I fråga om arbetsmarknadspolitiken säger Andersson att det är problematiskt att man har förbundit sig till ett avtal som i ytterligare två år kommer att minska på arbetstagarnas köpkraft när den tvärtom borde stödas med tanke på den spirande tillväxten. Löneförhöjningar är den naturliga vägen, säger hon.

– Det är en konstig tanke att det i en tid när tillväxten har kommit igång skulle vara staten som betalar för att hålla lönerna nere genom skattelättnader.

Hon påpekar att de ekonomer som analyserat läget sagt att man inte säga att tillväxten skulle vara konkurrenskraftsavtalets förtjänst utan det är exporten som kvicknat till. Däremot kan nedgången i juni ha orsakats nedskärningen i de offentligt anställdas semesterpeng som gjordes i konkurrenskraftsavtalet.

Vänsterförbundet vill stödja tillväxten genom att slopa byråkratifällor för arbetslösa. Till förslagen hör att öka skyddsandelen i arbetslöshetsersättningen och för dem som är i utmätning, höja gränsen för mervärdesskatten för små företag och införa förhandsbeslut om huruvida ett visst slags kortjobb skulle leda till att den arbetslösa förlorar sin arbetslöshetsersättning.

"Bra med sänkta dagisavgifter"

Inom utbildningspolitiken vill Vänsterförbundet bland annat återinföra den subjektiva rätten till dagvård och öka deltagandet i småbarnspedagogiken, göra andra stadiet helt kostnadsfritt, öka finansieringen för grundskolan, höja den offentliga och privata finansieringen för forskning och produktutveckling och höja utbildningsnivån. Regeringens beslut att sänka dagisavgifterna var bra, säger Andersson.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03