Anders Vikström ska basa för svensk utbildning i Vanda

Stadsstyrelsen i Vanda utnämnde Vikström till ny direktör för det svenskspråkiga resultatområdet inom bildningsväsendet under sitt möte på måndagen.

Pedagogie magister Anders Vikström är rektor för Dickursby skola och har under hösten fungerat som tf. direktör för resultatområdet.

– Utnämningen kommer lämpligt i början på den nya fullmäktigeperioden då vi utarbetar en ny strategi för staden. Vikström har också haft en viktig roll i utvecklandet av den nya läroplanen, som vi nu jobbar för fullt med i skolorna, säger ordföranden för undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion Kristian Rehnström (SFP).

Det svenskspråkiga resultatområdet har ansvar för småbarnspedagogiken och undervisningen för ungefär tusen barn och unga i Vanda.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02