Anders Vikström ska basa för svensk utbildning i Vanda

Stadsstyrelsen i Vanda utnämnde Vikström till ny direktör för det svenskspråkiga resultatområdet inom bildningsväsendet under sitt möte på måndagen.