Anders Hagbergs flöjtspel öser ur mångahanda källor

Anders Hagberg varierar färgskalan i sin musik genom att spela flera olika flöjter och sopransaxofon. Ibland hörs flera blåsinstrument samtidigt. Bild: Per Buhre

En samnordisk ensemble under ledning av svenska flöjtisten Anders Hagberg levererar en skiva med tillgänglig och tilltalande musik.

Flöjtisten Anders Hagberg har mer än en gång haft minst ena foten inom folkmusiken. Han har samarbetat med bland annat grupperna Yggdrasil och Mynta samt med den indiske slagverkaren Fazal Qureshi. Me...