Andelen förnybar energi stagnerade - kärnkraften het fråga inför tyska valet

INGET FÖR DIMMA. Solceller fungerar bra under soliga sommarmånader, men under dagar med tät, våt dimma producerar de långt under sin kapacitet. Vädret satte käppar i hjulet för den tyska solkraften i fjol.Bild: EPA / Patrick Pleul

Andelen el producerad med förnybara energikällor stagnerade i Tyskland i fjol jämfört med 2015. Röster höjs nu för att låta kärnkraften vara kvar längre än planerat och energin kommer också att bli en av årets stora valfrågor.

Den tyska energimarknaden är full av motsägelser. Den kanske största är att den el tyska företag bjuder ut på elbörsen är billigare än på väldigt länge, samtidigt som tyska hushåll aldrig betalat mer för sin elkonsumtion än de för tillfället gör.

– Att jämna ut den här skillnaden hör till det viktigaste vi borde få gjort på energimarknaden just nu, säger Hans-Josef Fell, ordförande för Energy Watch Group i Berlin.

Energy Watch Group är ett internationellt nätverk som består av vetenskapsmän och parlamentariker från olika länder. Gruppen anger som sin målsättning att erbjuda oavhängig information om energi.

Fell är smått bekymrad över situationen i Tyskland just nu.

– Ser man på statistiken så ser det illa ut. Det byggs inte tillräckligt ny förnybar energi och det förnybara klarar inte av att ersätta kärnkraften i den takt det är meningen att fasa ut den. Kol eller fossila bränslen ska vi inte bygga till, säger Fell.

De som talar för att bevara kärnkraften längre är inte så många, men de är starka.

Samtidigt påpekar han att statistiken i viss mån ljuger. Att de förnybara energikällorna i fjol producerade 34 procent av den tyska elen mot 32 procent 2015 beror inte bara på att det byggdes för lite nytt, utan också på att fjolåret var dåligt både för sol- och vindkraft. Höst- och vintervädret med dimma och mestadels svag vind ledde till att ingendera energikällan kunde producera till närmelsevis för full kapacitet. Men nybygge av sol- och biokraft har samtidigt stagnerat, medger Fell.

Tyskland har dessutom inte lyckats minska sin användning av kolkraft. Den producerar fortfarande lika mycket el som för 20 år sedan.

Få men starka

Röster höjs nu för att dra tillbaka beslutet att fasa ut all kärnkraft före 2022. Beslutet om att köra ner kärnkraftverken och ersätta dem med förnybar energi, den så kallade Energiewende fattades efter katastrofen i japanska Fukushima 2011. Men i fjol producerades fortfarande en knapp femtedel av landets el med kärnkraft.

– De som talar för att bevara kärnkraften längre är inte så många, men de är starka, de representerar industriorganisationer och ekonomiska intressen. Jag tror ändå inte att risken är så stor för att vi ska återta beslutet att stänga kärnkraftverken, säger Fell.

En av energiomställningens kritiker är ekonomen och tidigare statssekreteraren i Finansministeriet Heiner Flassbeck som i en blogg i slutet av december i fjol skrev att den här vintern kan komma att bli den som slutligt bevisar att Energiewende inte har några möjligheter att bli en framgångssaga.

Även om produktionen av sol- och vinkraft tredubblas före 2030 skulle de en vinter som den här inte kunna producera tillräckligt med el för att täcka efterfrågan, konstaterar han. Inte ens om man antar att efterfrågan inte ökar. Resultatet av energiomställningen skulle 30 år efter att omställningen startade vara katastrofalt. Nedlagd kärnkraft skulle ersättas av fossila bränslen som kol, naturgas och olja.

– Man kan vilja mycket och alltid hoppas på det bästa. Men hur viktigt det än är med önskningar och hopp så är de inga lösningar, skriver Flassbeck.

Positiv attityd

De tyska kraftbolagen sålde i fjol omkring 80 terawattimmar el över den nordiska och tyska elbörsen. Det är ungefär samma mängd som producerades med hjälp av kärnkraften. Utan elexport hade Tyskland alltså klarat sig utan kärnkraft, resonerar Hans-Josef Fell.

Riktigt så enkelt som att stoppa all export är det ändå inte, konstaterar han. Eftersom el är en handelsvara som Tyskland producerar billigare än grannländerna fortsätter handeln, men exportmängderna borde man ändå sträva efter att minska.

Det uppstår en brist på gas om vi inte kan ersätta gasen med förnybart, något vi måste försöka göra.

Trots att energiomställningen höjt de priser de tyska hushållen nu betalar för sin el har övergången till förnybar energi ändå ett starkt stöd bland tyskarna. Enligt en gallup i december anser hela 90 procent att den valda linjen är viktig eller mycket viktig. Drygt två tredjedelar av dem som svarade väntade sig ytterligare höjda elpriser. Över hälften av de tillfrågade ansåg dessutom att utbyggnaden av förnybar elproduktion går för långsamt.

– Vi ser nu att det föds nya affärsmodeller för elproduktion där produktionen sker utan något stöd från staten så jag är hoppfull när det gäller den förnybara produktionen. Vi har en chans att ersätta kärnkraften utan att öka produktionen med fossilt, säger Fell.

Han är en av dem som ställer sig kritisk till den planerade nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland, Nord Stream 2. En sådan ledning ökar beroendet av rysk gas i ett läge där den nuvarande gasimporten från Nederländerna minskar.

– Det uppstår en brist på gas om vi inte kan ersätta gasen med förnybart, något vi måste försöka göra, säger Fell.

Ny överföringskapacitet

Ytterligare ett problem på den tyska energimarknaden är den otillräckliga elöverföringskapaciteten mellan norr och söder. Hans-Josef Fell anser inte att det finns någon brist just nu, men konstaterar att distributionen på sikt måste bli bättre. En ny högspänningskabel mellan norra Tyskland och Norge som enligt planerna ska stå klar 2019 är enligt honom viktig. Fortfarande återstår att förstärka överföringen mellan landets norra och södra delar.

Kvar finns också kostnaderna för att köra ner kärnkraften. De tyska kraftbolagen kräver ersättningar för att stänga sina kraftverk och bolagen hade dessutom ett ekonomiskt tufft fjolår med de låga börspriserna på el.

Tyskland går till val i höst och energin kommer vid sidan av invandring och EU att bli en av de stora valfrågorna. Men att en ny regering skulle backa i frågan om "Energiewende" tror inte Hans-Josef Fell.

– Vi ska vara medvetna om den politiska diskussionen som pågår. Jag är ändå förhoppningsfull när det gäller att hålla fast vid motståndet mot kärnkraften.

Fakta

Dyr omställning

• Tysklands mål är att producera 80 procent av landets el med hjälp av förnybara energikällor 2050.

• Redan 2022 ska all kärnkraft enligt de nuvarande planerna vara utfasad.

• I fjol producerades 186 terawattimmar ekoström i Tyskland, en obetydlig uppgång från 183 terawattimmar 2015.

• Kol och naturgas är fortfarande viktiga energikällor. Fortsätter kolanvändningen som nu kommer Tyskland att få svårt att nå sina klimatmålsättningar.

• De exakta kostnaderna för energiomställningen är svåra att beräkna, men till exempel 2014 räknar man med att varje hushåll på sina elräkningar betalade runt 700 euro i stöd till de förnybara energiformerna. Totalt innebar det 23 miljarder euro.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00