Amerikaner vill köpa Sponda - Konstsamfundet kan tjäna miljoner

Bild: Evy Nickström/Arkivbild

Mercator Invest ska sälja hela sitt innehav i fastighetsinvesteringsbolaget Sponda. Mercator Invest ägs till största delen av Föreningen Kostsamfundet, som äger bland annat Hufvudstadsbladet.

Amerikanska placeringsbolaget Blackstone har gjort ett anbud på fastighetsinvesteringsbolaget Sponda. Mercator Invest, investeringsbolaget för bland annat Konstasamfundet, äger 28 procent av Sponda. Det betyder en summa på en halv miljard euro.

– Sponda har under de senaste åren framgångsrikt implementerat sin nya strategi, vilket nu också reflekteras i det erbjudna priset. Vi ser att det nu är rätt läge att avyttra, säger Kaj-Gustaf Bergh, styrelseordförande för Mercator Invest, i ett pressmeddelande.

Mercator Invest ägs av Finska Läkaresällskapet, Finska Vetenskaps-Societeten, Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan i svenska Finland, Sigrid Jusélius Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, Svenska Litteratursällskapet och William Thurings stiftelse.

Alla nio ägare är eniga i sitt beslut att sälja Mercators Invests andel på cirka 28 procent av Sponda. 

Andra stora ägare av Sponda är bland annat HC Fastigheter Holding (Hartwall), Varma och Stiftelsen för Åbo Akademi.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03