Analys: Kalifatet faller men terrorgruppen IS försvinner ingenstans

Nu ökar IS sin terrorverksamhet eftersom de inte längre har möjlighet till territoriellt herravälde, säger professor Hannu Juusola. Bild: Vesa Moilanen

Kalifatet som den islamistiska extremistgruppen IS utropade sommaren 2014 håller på att falla, säger professorn i Mellanösternforskning Hannu Juusola.

Fastän Islamiska staten har bjudit på segt motstånd är det endast en tidsfråga när terrorgruppen förlorar sina sista betydande fästen irakiska Mosul och syriska al-Raqqa.

Kalifatets sammanfall innebär dock inte slutet på IS eller dess ideologi utan rörelsen återvänder till sina rötter i terrorismen. De färskaste exemplen på det här är nattklubbsattacken i Istanbul på nyåret och det senaste självmordsattentatet i Bagdad på måndagen. IS har tagit på sig ansvaret för attackerna och enligt Olli Ruohomäki, gästforskare vid Utrikespolitiska institutet, är det sannolikt att terrorgruppen stod bakom dem.

– I något skede återkommer IS som en 2.0-version, för rivaliteten mellan shiiter och sunniter i Irak är så djup, säger han.

Även Hannu Juusola, professor i Mellanösternforskning vid Helsingfors universitet, tror att IS styrkor drar sig tillbaka till öknen eller städernas utkanter och att IS fortsätter strida som en underjordisk rörelse. Han tror heller inte att IS reträtt löser Iraks eller Syriens problem, vilka går betydligt djupare.

I Syrien är IS en ganska ny aktör bland många andra. I Irak har extremiströrelsen en längre historia och mer makt, då en stor del av dess ledare är irakier.

Efter Saddam Husseins fall har sunniminoriteten utsatts för diskriminering från regeringshåll och många sunniter ser IS som ett mindre ont än regeringen. Juusola tror att sunnimuslimer kanske kommer att stöda IS-krigare som gömmer sig om regeringen inte förbättrar sunniternas förhållanden.

Så split

Enligt Hannu Juusola kämpar få IS-medlemmar in i döden. Många har dragit sig tillbaka för att fortsätta kampen på annat sätt.

– Ideologiskt har IS kämpar förklarat ett tillfälligt nederlag och sagt att världarnas krig fortsätter senare. Nu ökar IS sin terrorverksamhet eftersom de inte längre har möjlighet till territoriellt herravälde.

Juusola tror att IS kommer att försöka öka konflikterna mellan olika grupper genom att begå terrordåd, så att världarnas krig kan fortsätta igen.

Han hoppas att främmande makter som deltagit i kriget också är med och upprättar politiska strukturer i Irak och Syrien.

– Historiskt har det politiska uppbyggandet ofta stannat på halva vägen och blivit efter det militära uppbyggandet. När den här konflikten inte längre är förstasidesstoff minskar aktiviteten och det politiska uppbyggandet faller i glömska. Det här har tråkiga följder för framtiden.

Fler attacker i Europa

Kalifatets fall kan återspeglas i fler terrorattacker även i Europa.

– IS har koncentrerat en stor del av sin energi och sina resurser på att bygga upp kalifatet. Efter kalifatets fall koncentreras krafterna sannolikt mer på terrorism och internationell aktion, säger Hannu Juusola.

Utländska krigare som återvänder från Mellanöstern jämte "ensamvargar" är särskilt problematiska, säger Olli Ruohomäki.

– Det är en enorm utmaning att följa dem på heltid.

Målet med terrorattacker är att sprida skräck och redan små attacker skakar om samhällsordningen, säger Ruohomäki.

Ett par hundra terrorister

Enligt Teemu Tammikko, äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet, har omkring 5 000 frivilliga från Europa stridit i IS led. Av dessa beräknas 1 500–2 000 återvända.

–  Från tidigare konflikter vet man att 5–10 procent av återvändarna vill fortsätta med terrorverksamhet. Det innebär ett par hundra terrorister, säger Tammikko.

Tammikko tror också att det finns icke-europeiska IS-krigare bland flyktingar.

– Europa håller dock inte på att bli huvudskådeplats för terrorism. Det är sannolikt att terrorattackerna åtminstone tillfälligt ökar i Europa i och med IS nederlag, men största delen av de som fortsätter med våldsam verksamhet flyttar till något nytt konfliktområde i Mellanöstern eller Nordafrika, som är mer gynnsamma miljöer för en jihadistisk revolution.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning