Än är det luft under vingarna i Malm

Bild: HBL-arkiv

Det dröjer länge innan stadens bostadsbyggande i Malm kommer i gång. Samtidigt säger staten nej till flygplatsens ansökning om verksamhetsbidrag.

Åkrarna i Sibbo står orörda samtidigt kampen om anrika flygplatsen i Malm fortsätter. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att granska besvären om Helsingfors stads förslag till ny generalplan kan fördröja bostadsbyggandet med upp till fyra år. Det är en lite trist nyhet för många beslutsfattare.

Det är tio år sedan stora delar av västra Sibbo blev en del av Helsingfors. Ansvariga politikerna sade att det var bråttom med annekteringen för Helsingfors växer så enormt. Sedan dess har just inget hänt, inte egentligen annat än att staden presenterat en storslagen plan att bygga ut metrobanan.

Gemensamt för fallet Sibbo och flygplatsen i Malm är bostäderna. Tusentals bostäder.

Kanske är också beslutsprocesserna lite liknande. De har varit antingen smutsiga eller demokratiska, beroende på vem man frågar.

Helsingfors stad ser här ett bostadsområde för tusentals stadsbor. Bild: Fastighetskontoret i Helsingfors

HBL har berättat om märkliga tjänstemannabeslut rörande Malm och en allt hårdare ordväxling och omfattande protester och vi har bevakat demonstrationer vid Arkadiabacken, riksdagsbehandlingar och beskrivit ett ständigt pågående himla käbblande i stadsfullmäktige.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att ge åt stödföreningen Malms vänner besvärstillstånd ses nog som en ganska stor seger i det hårt trängda lägret vid Tattarmossen där flyget för en allt annat än tynande tillvaro. Företagarna och stödföreningen vill utveckla Malm till ett cityfält med smidigare förbindelser för affärsflyget än de man kan få hos grannen Helsingfors-Vanda. Malm har även presenterat idéer och planer för eldrivna flygplan, som ute i världen anses ha stor tillväxtpotential. Men utvecklingen på flygplatsen har länge försvårats av olika byggförbud, som är en annan omständighet som många politiker väljer att inte tänka på.

Vad betyder HFD:s granskning ur Helsingfors stads synvinkel? Åtminstone innebär besvärstillstånden att så länge rättsprocessen pågår får inte ett spadtag tas på Malm för att bygga bostäder. Behandlingen kan dröja flera år. Förhalning, fördröjning, en heroisk och bara rättvis kamp… kärt barn har många namn. Flygplatsen är förstås endast en bit i det pussel som högsta förvaltningsdomstolen nu ska svettas med. Staden vill ju bygga om några av de stora infartsvägarna men det är möjligt att också Operation stadsboulevarder förblir en vacker övning på papperet.

Ordföranden för Malms flygplats vänner Timo Hyvönen hoppas att samarbetet med Helsingfors stad i fortsättningen är bra. Han tycker att något har hänt, att den offentliga diskussionen om flygplatsen ändrat karaktär när elflyget kom med i bilden. Nu talar man inte längre om ett museum utan framtiden.

– Flyget är i ett brytningsskede som kan ge Helsingfors helt nya fördelar. Vi ska i lugn och ro vad som händer nu, säger Hyvönen i ett pressmeddelande.

Onsdagen var inte endast en festdag i Malm då staten sade nej till ett betydande verksamhetsbidrag som Malms vänner sökt. Flygfältet i Vichtis (Nummela) beviljades däremot 450 000 euro.

Tommy Pohjola Reporter

Generalplanen för Helsingfors godkändes i stadsfullmäktige i slutet av 2016.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade på onsdagen åt åtta sökande besvärstillstånd och åt två beviljades delvis besvärstillstånd. Högsta förvaltningsdomstolen avslog tio ansökningar.

De ändringssökande som nu har beviljats besvärstillstånd kräver att generalplanen upphävs bland annat på grunder som hänför sig till planens framställning. Geografiskt riktas besvären mot markanvändningen på Malms flygplats, området för Domarby gård, Degerö område, närområdet till Gammelstadsvikens Natura-område och Försvarsmaktens holmar som ligger nära Sandhamn.

Besvärstillståndet som har beviljats Helsingfors stad gäller i sin tur de av förvaltningsdomstolen upphävda stadsboulevardområdena, i Centralparken längs Tavastehusleden anvisade byggområden, Vardö och Ramsöudden, Ilmala bangårdsområde och nära Teknos Ab:s fabriksområde anvisade byggområden.

Källa: HFD

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning