Amy Nymalm bytte skolspråk till finska

Valde gymnasium på finska. Tvåspråkiga Amy Nymalm från Nagu gick 9 år i svensk grundskola i lilla Kyrkbackens skola i Nagu. Efter åk 9 valde hon att byta skolspråk och tog studentexamen i december efter 3,5 års studier i Turun suomalainen yhteiskoulu i Åbo. Bild: ÅU/Pia Heikkilä

Amy Nymalm från Nagu valde finska TSYK i Åbo efter att ha avslutat Kyrkbackens skola. Musik och bildkonst lockade S:t Olofsskolan-eleven Joella Veräjänkorva till finskt gymnasium.

Amy Nymalm, snart 20, från Nagu har höga ambitioner. Hon är landslagsorienterare och siktar på junior-VM i sommar.

I december blev hon student från Turun suomalainen yhteiskoulu där hon började år 2014 efter att ha gått nio år i Kyrkbackens skola i Nagu.

– Jag ville någonting nytt. Pargas och det svenska gymnasiet var inte intressant. Kerttulis idrottslinje och Vörå idrottsgymnasium låg närmast i tankarna, men deras övriga utbud var ganska smalt. Bara idrott, säger Nymalm.

Hon kom in på Turun suomalainen yhteiskoulus (TSYK:s) allmänna linje men efter ett halvt år med goda resultat i naturvetenskapliga ämnen fick hon byta till den eftertraktade naturvetenskapslinjen. TSYK:s breda utbud av bildkonstkurser har också varit ett stort plus.

– Att studera på finska var inte svårt, jag tvekade nog aldrig kring det, säger Amy Nymalm som kommer från en tvåspråkig familj.

Hennes framgångar inom orientering garanterade henne dessutom möjlighet att delta i Idrottsakademins morgonträningar via Kerttuli gymnasium, trots att hon formellt inte var antagen till idrottslinjen.

I höst funderar hon på arkitekturstudier i Helsingfors eller eventuellt datateknik. Men idrotten är fortfarande en av hennes högsta prioriteringar och de ska gå att kombinera med universitetsstudier.

Satsade på bildkonst

Joella Veräjänkorva i Åbo valde finskt Steinergymnasium för att få fler kurser i bildkonst. Bild: Pia Heikkilä

Joella Veräjänkorva, 16, ville satsa på bildkonst efter S:t Olofsskolan i Åbo. Hon blev inte antagen till det bildkonstgymnasium i Helsingfors dit hon sökte som förstahandsval. I ett sent skede i somras märkte hon att Steinerskolan i Åbo erbjuder gott om bildkonst. Skolan hade lediga platser och Joella började i augusti.

Hon trivs bra och det går bra att studera på finska. Också Joella har tvåspråkig familjebakgrund.

– Jag är väldigt glad åt att jag började här! Det är helt annat med en liten årskurs med bara 20 elever, jämfört med över 100 i S:t Olofsskolan.

Att få nya kompisar har inte varit ett problem och bildkonstkurserna är bra.

– Svårast är det med matte, fysik och kemi på finska. Men jag lär mig hela tiden.

I tvåspråkiga Åbo väljer de flesta svenska elever svenskt gymnasium.

Max fem elever per årskull väljer att söka till ett av de finska gymnasierna i stan – trots deras bredare utbud av kurser och specialiseringslinjer.

Men ribban är också rätt hög: I våras krävdes till exempel ett medeltal på 9,38 för att komma in på naturvetenskapslinjen på TSYK.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning