Amos Rex tar form under jorden

Trojka. Amos Rex styrs av tre parter med Kai Kartio, Henrik Johansson och Kaj-Gustaf Bergh i ledningen. Museet i centrala Helsingfors väntas öppna våren 2018. Bild: Vesa Moilanen

För exakt ett år sedan påbörjades bygget av Amos Rex i hjärtat av Helsingfors. Museet öppnar om drygt ett år och fokus ska ligga på att locka unga till museet, men ungdomsverksamheten är fortfarande i planeringsstadiet.

Mitt i Helsingfors har funkisbyggnaden Glaspalatset varit inpaketerad i snart ett år. Under Glaspalatstorget, där tusentals människor varje dag passerar till och från bussarna och de omkringliggande köpcentren, håller en jättelik grop i marken på att förvandlas till ett konstmuseum. Ägaren Konstsamfundet har sprängt cirka 2 000 kvadratmeter mark och när de första grävskopstagen togs i snöyra för exakt ett år sedan var det Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh som satt vid spakarna.

Nu, ett år senare, börjar bygget ta form och Bergh är nöjd. Han säger att Helsingfors stad, Amos Anderson-museets ledning, Glaspalatset och Konstsamfundet varit eniga i visionen för Amos Rex.

– Jag har upplevt att det här är ett viktigt projekt också för staden och att de har varit väldigt nöjda med vårt förslag om vad vi kan göra av det här området, säger Bergh.

"Amos är nog nöjd"

Tanken är att Amos Rex framför allt ska vara en plats för unga. Helsingfors stads ungdomscentral kommer att vara en fortlöpande samarbetspartner, säger Bergh.

– Vi har valt att försöka nå den tuffaste målgruppen, ungdomar i åldern 15 till 30, säger han.

Projektet kostar Konstsamfundet 50 miljoner euro och har fått kritik bland dem som befarar att Konstsamfundets allmännyttiga verksamhet nu får mindre finansiering. Bergh säger att investeringen inte "är bort från någon eller något annat, såsom stipendier eller stöd till KSF Media".

– Jag tror att Amos är helt nöjd med vad vi gör. Eftersom stadgarna nämner museiverksamheten allra först så är det naturligt att vi satsar på den. Jag tycker inte att någon behöver vara missnöjd, alla andra får lika mycket understöd från oss som förut, precis som vi lovat, säger Bergh.

Stimulerande. Amos Rex är ett krävande bygge, bland annat av på grund av kupolerna och kullarna som bildar hustaket. Bild: Jkmm Architects

När det kommer till verksamheten i det nya Amos Rex hänvisar han till museichefen Kai Kartio.

– Konstsamfundet blandar sig inte i den operativa verksamheten. Föreningen är ägare men inte innehållsproducenter, säger Bergh.

Fokus på unga

Kai Kartios vision för Amos Rex är att komma bort från den traditionella och snäva synen på konst och se den ur ett bredare perspektiv.

– Många uppfattar konst väldigt strikt och traditionellt, men det finns ju nya konstformer som har väldigt lite med de traditionella att göra såsom datorspel, hela den nya bildvärden och den virtuella världen. Vi vill verka i skarven mellan tradition och framtid, säger Kartio.

På webbsidan lyftes fokuset på unga tydligt fram ännu i oktober, men sedan dess har innehållet modifierats. Men museets huvudfokus är fortsättningsvis ungdomsverksamhet?

– Det är huvudfokus, men vi ska inte tänka att sådant som intresserar unga inte skulle intressera äldre och tvärtom. Det är mer fråga om en vinkling än om att utesluta en grupp och koncentrera sig på en annan. Helsingfors stads ungdomscentral är en central samarbetspartner men det kommer säkert också att finnas andra, också företag, säger Kartio.

Samarbete med företag

Amos Rex kommer att bestå av de nya, underjordiska utställningsutrymmena och Glaspalatsets norra del, inklusive den skyddade biosalongen Bio Rex. Konstsamfundet äger och förfogar över 70 procent av lokalerna och Helsingfors stad över 30 procent. Museet kommer också att hyra ut biosalongen och foajén för bland annat företagstillställningar.

– Vi har inte förutsättningar att fylla biosalongen och aulan med eget innehåll, utan söker nu samarbetspartners. Utrymmena ägdes tidigare av Helsingfors stad och hyrdes ut till alla möjliga olika evenemang och det kommer vi att fortsätta med. Det är en helt orimlig tanke att museibolaget skulle kunna fylla utrymmena med egen verksamhet 365 dagar om året, säger Henrik Johansson, vd för Fastighets Ab Glaspalatset som äger fastigheten där Amos Rex verkar.

Han nämner evenemang såsom bolagsstämmor, personaltillställningar och produktlanseringar som exempel. Glaspalatset och Bio Rex är skyddade fastigheter, och i renoveringen ändras den yttre fasaden i princip inte överhuvudtaget, säger Johansson.

Intäkter via uthyrning

Kai Kartio hoppas att uthyrningen av Bio Rex blir en betydande inkomstkälla för Amos Rex.

– Det finns ett stort intresse bland företag att samarbeta och vi hoppas att det utgör en betydande del av intäkterna, men vi räknar inte med att gå på vinst. Vi får också räkna med väldigt höga fastighetskostnader, säger han.

Filmfestivalerna kommer att ta salongen i anspråk cirka 30 dagar per år, men hur mycket av Bio Rex verksamhet som utöver det kommer att fokusera på kultur är oklart. Det är också oklart hur många dagar per år som salongen ska hyras ut till utomstående aktörer, men Kartio säger att det säkert blir en hel del – beroende på intresse. Kartio säger också att Bio Rex i någon utsträckning kommer att finnas till för ungdomsverksamheten.

– Det är ett pussel som kräver mycket planering. Det kommer att bli kvoter för olika sorts verksamhet, säger han.

Ljust och luftigt. Tanken är att Amos Rex skall hysa konst av olika slag, både nyare och mera traditionell. "Vi vill verka i skarven mellan tradition och framtid." Bild: Jkmm Architects

Finns det en risk för att den kommersiella verksamheten tar över på kulturens bekostnad?

– Det är nog den konstnärliga verksamheten som kommer att prioriteras och profilera verksamheten i Bio Rex, det är ju Amos Rex kärnverksamhet. Kanske just den profileringen gör lokalen extra attraktiv för utomstående hyresgäster. Det är gammalmodigt att ställa ekonomiska och kulturella intressen mot varandra, i stället kan de hjälpa upp varandra, säger Kartio.

Fanns företagssamarbetet med i museiplanen från första början?

– Det har funnits med i planerna sedan första början, det skulle vara dumt att inte ta vara på den möjligheten.

Hur stort inflytande har ägaren, Konstsamfundet, över verksamheten i Amos Rex?

– Det är klart att ägaren har att säga till om, det är ju ägaren som driver verksamheten genom sitt dotterbolag och finansierar verksamheten. Fastän man talar om andra inkomstkällor så kommer den basfinansiering som Amos Rex är helt beroende av från Konstsamfundet.

Vid spakarna. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh manövrerade själv grävmaskinen när de första spadtagen togs på Amos Rex-tomten i januari i fjol. Bild: Leif Weckström

Gammalt och nytt

Glaspalatstorget har länge varit ett vardagsrum för helsingforsarna, särskilt om sommaren, och krögare och kulturfolk har varit missnöjda över planerna att riva uteserveringarna på Glaspalatsets torg. Den nya detaljplanen förbjuder fasta konstruktioner på torgtomten, vilket betyder att restaurangernas uteserveringar inte kan fortsätta i sin nuvarande form.

Nu är det Fastighets Ab Glaspalatset som tar över verksamheten på torget. Henrik Johansson säger att torget är en viktig fasad för museet och att bolaget kommer att hyra ut området till bland annat restauranger.

– Det kommer att finnas både gamla och nya aktörer på torget. I aktieägaravtalet pratar man om att skapa en attraktiv helhet där kulturen har en central roll. Så länge verksamheten på torget inte direkt motarbetar de här intressena så är det osannolikt att man skulle säga nej till de här aktörerna, men vi upplever att restaurangerna och kaféerna är viktiga eftersom museet inte kommer att ha någon restaurang i egen regi.

Hittills har restaurangerna erbjudit gratis kulturevenemang på Glaspalatsets torg. Museichef Kartio säger att det kommer att bjudas på gratis kultur på torget också i fortsättningen.

– Säkert kommer vi, museet Amos Rex, att använda det för installationer, performans och projektioner. Vi hoppas att det blir en aktiv plats och ett centrum för den nya stadskulturen i Helsingfors.

Konstsamfundet

Är initiativtagare, finansiär och ägare av det nya Amos Rex. Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh är också ordförande för museets styrelse och sitter med i museets styrgrupp.

Fastighets Ab Glaspalatset

Är det ömsesidiga fastighetsbolag som till 70 procent ägs av Konstsamfundet och till 30 procent av Helsingfors stad, parterna förfogar över användning och uthyrning av de egna utrymmena. Driver och leder bygget av museet och renoveringen av Glaspalatset. Leds av vd Henrik Johansson.

Amos Anderson Glaspalatset Ab

Är ett dotterbolag till Konstsamfundet. Ansvarar för verksamheten i Amos Rex och Bio Rex med museichef och vd Kai Kartio i ledningen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning