Amos Rex satsar på större tillgänglighet för personer med autismspektrumdiagnoser

Ska människor med olika typer av specialbehov anpassa sig till samhället eller ska samhället bli mer anpassat för dem? Bild från Amos Rex utställning "Bill Viola: Inner Journey". Bild: Tuomas Uusheimo

Ett nytt certifikat som Autismstiftelsen lanserade under hösten i år ska göra samhället mer tillgängligt för personer med autismspektrumdiagnoser. Konstmuseet Amos Rex är först ut att få certifikatet.

För att få skylta med Autismstiftelsens certifikat behöver en organisation eller företag uppfylla vissa framtagna kriterier. För Amos Rex del har det först och främst handlat om att ge besökare tydlig...