Grundstötning på samma ställe 2013

Söndagens grundstötning var inte den första för Viking Amorella. Bild: Niclas Nordlund/Lehtikuva

I december 2013 gick Viking Amorella på grund på samma plats – Julgrund utanför Föglö. Då var det ett strömavbrott som ledde till grundstötningen.

Lördagen den 14 december 2013 ungefär klockan 12.30 drabbades Viking Lines färja Amorella av ett strömavbrott. Strax därpå kände passagerna ett par stötar. Fartyget hade gått på grund vid Julgrund utanför Föglö i den åländska skärgården.

Sjöförklaringen för grundstötningen i december 2013 hölls i maj 2014 och då framgick att personalen på fartygets brygga direkt insåg att fartyget drabbats av strömavbrott och blivit omöjligt att manövrera. Detta strax före den besvärliga passagen genom Julgrundshålet.

Huvudmotorerna hade stannat och fartyget verkade ha tappat all framdrivningsmaskineri och en stor del av apparaturen på bryggan. Av sjöförklaringen framgår att lotsen försökte styra fartyget men fick ge upp. Roderindikationerna fladdrade hit och dit och det var omöjligt att veta om rodren påverkades och hur de låg.

Befälhavaren kunde snabbt konstatera att chansen att komma genom passagen var mycket liten och förberedelser vidtogs för att nödankra omedelbart.

Undvek värre

Tack vare lotsens försök att styra kunde en allvarligare olycka undvikas i den sprängda, södra delen av farleden. Fartyget gled i stället över till den norra sidan av farleden och hade passerat Julgrund. Det stod nu klart att fartyget inte skulle hållas kvar i farleden. Fartyget körde rakt på grundet.

Vid dykarbesiktning samma eftermiddag konstaterades ett en meter långt hål i Amorellas förpik men inga övriga läckor kunde upptäckas. Under sjöförklaringen intygades att ingen fara någonsin förelåg för de 1 853 passagerarnas eller besättningens säkerhet.

– Det var en mycket lugn grundstötning, sade befälhavaren Jan Enkvist inför sjörätten, och beskrev det som hänt som en "ytterst osannolik kombination av händelser och omständigheter".

Viking Lines färja Amorella, byggd 1988 i Split i dåvarande Jugoslavien, har varit inblandad i flera olyckor under årens lopp. Här är ett plock ur Nya Ålands arkiv:

Den 1 februari 1993: Amorella går på grund utanför Vaxholm och hela babordssidan skadas. Färjan tvingas till reparationer och tas ur trafik.

Den 27 februari 1995: En hyttbrand bryter ut efter att en plastmugg med fimpar ställts på en matta. Alla passagerare på våningsplanet evakueras.

Den 10 oktober 2001: En man anlägger en brand utanför en hytt och rök sprider sig. Två personer skadas.

Den 19 maj 2005: En bilbrand bryter ut på bildäck.

Den 1 mars 2008: En man avlider efter att ha blivit påkörd på bildäck.

Den 4 mars 2010: Amorella fryser fast, tillsammans med ytterligare ett 50-tal fartyg i Östersjön. Senare stöter hon ihop med ett annat fartyg efter att packis fört fartygen mot varandra.

Den 17 maj 2013: Fartyget ränner in i kajen i Åbo, men klarar sig utan skador.

Den 14 december 2013: Drabbas av ett strömavbrott, och går på grund vid Julgrund utanför Föglö. Skador uppstår i skrovet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning