Amnestys Johansson: Transparensen kunde ännu förbättras – går inte i nuläget att avgöra om polisen bryter de mänskliga rättigheterna

Frank Johansson som leder Amnestys verksamhet i Finland är nöjd med att polisen förbättrat statistikföringen över bruket av maktmedel. Men han efterlyser ännu mera transparens.

– Det är bra att vi fått tillgång till mer statistik, men transparensen kunde ännu utökas genom att offentliggöra direktiven för bruket av maktmedel och genom att ge närmare information om de övervakande myndigheternas, som Polisstyrelsens och Inrikesministeriets, agerande, skriver Johansson i ett mejl till FNB.

Han säger att Amnesty inte har resurser nog för att utreda polisens bruk av maktmedel, därmed kan Amnesty inte heller ge en självständig bedömning om huruvida polisens agerande är i enlighet med de mänskliga rättigheterna.

– Senast i vår årsrapport 2013 ingick uppgifter om i vårt tycke för hårda tag. I båda fallen handlade det om bruket av elpistol. Ena fallet ledde till döden. År 2015 bad vi att polisen skulle ge oss sina direktiv för bruket av maktmedel. Vi fick inte dem eftersom det ansågs vara uppgifter som ska hållas hemliga. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00