Amnesty: Slumpen kan avgöra då våldtäktsdomen faller

– Enbart ny lagstiftning löser ingenting, man måste också satsa på utbildning och stöd till offren, säger Otava Piha på Amnesty Finland. Bild: Niklas Tallqvist

Bara en bråkdel av alla sexualbrott anmäls, och av de våldtäkter som anmäls leder bara en bråkdel till fällande dom. Hur det går är till stor del beroende av slumpen, anser Amnesty Finland i en färsk rapport.

Enligt finska och internationella brottsofferundersökningar faller ungefär 50 000 kvinnor per år offer för sexuellt våld i Finland. År 2017 anmäldes 1 245 våldtäkter till polisen, varav 17 procent led...