Amnesty försöker rädda Flyktingrådgivningen: "Vi har övervägt att lägga ner organisationen"

Skrämdump från Facebook. Amnesty är en av Flyktingrådgivningens medlemsorganisationer och har börjat en pengainsamling för att asylsökande ska fortsätta få rättshjälp. Bild: SPT

Förra regeringen begränsade finansieringen av rättshjälp till asylsökande och nu är Flyktingrådgivningens pengar nästan slut. Den nya regeringen ska återinföra det tidigare finansieringssystemet, men det kan dröja år innan pengarna börjar betalas ut.

Amnestys Finlandsavdelning har satt i gång vad de kallar en nödinsamling för att rädda Flyktingrådgivningen. Flyktingrådgivningen erbjuder juridisk hjälp åt utsatta personer, men nu är det viktiga arbetet hotat, skriver Amnesty på Facebook.

Flyktingrådgivningens ekonomiska kris har egentligen pågått sedan 2016, berättar verksamhetsledare Pia Lindfors. Den förra regeringen beslöt att privata jurister ska få ett fast arvode för asylärenden i stället för ett timbaserat arvode. Beslutet slog hårt mot Flyktingrådgivningens ekonomi.

– Den förra regeringen försämrade asylsökandes rättssäkerhet radikalt, säger Lindfors.

Enligt Lindfors slutade många jurister ge rättshjälp åt asylsökande redan 2016, eftersom det innebar förluster. Organisationen möter fortfarande människor vars jurister gick upp i rök efter lagändringen.

Flyktingrådgivningens verksamhet har fortsatt delvis tack vare att utbetalningarna dröjer. I några år kunde man alltså leva på rättshjälpstjänsterna från 2015 och 2016, men nu börjar läget vara kritiskt.

– Vi har övervägt att lägga ner hela organisationen. Men i och med det nya regeringsprogrammet syns ljus i tunneln. Så vi fortsätter kämpa.

Medlemsorganisationerna stöder

Den nya regeringen har lovat att återgå till det tidigare ersättningssystemet. Men det kan dröja åtminstone till sommaren innan lagändringen träder i kraft. Lindfors berättar också att ersättningen för rättshjälpen betalas ut först då Migrationsverket eller domstolarna har behandlat ärendet. Det kan räcka ett eller två år innan Flyktingrådgivningen får betalt för tjänsten.

– Vi försöker göra vårt bästa för att orka, men osäkerheten har varit vardag alldeles för länge.

Tidigare finansierades organisationen nästan helt genom rättstjänster, men nu måste man satsa på pengainsamling. Med stöd av medlemsorganisationerna, bland annat Amnesty, har Flyktingrådgivningen kunnat anställa en person för det.

– Vi har inte haft något maskineri för att samla in pengar. Därför har stödet av våra medlemsorganisationer varit oumbärligt. De har beslutat att inte låta oss gå omkull.

Enligt Lindfors är det viktigt att verksamheten fortsätter och hon säger att man inte kommer att ge upp. Den närmaste framtiden ser ändå ut att bli svår.

– Det skulle vara fint om staten kunde hjälpa oss också på kort sikt, men vi är inte de enda som har drabbats.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning