Amnesty: Finlands translag kränker de mänskliga rättigheterna

Människorättskämpen Sakris Kupila är ansiktet utåt för Amnestys kampanj i Finland. Bild: Mari Waegelein

Människorättsorganisationen Amnesty International försöker med en internationell kampanj få Finland att ändra på lagen om hur transsexuella personers könstillhörighet fastställs.

I Finland krävs sterilisering för att en transkönad person ska kunna bekräfta sitt kön. Enligt Amnesty bryter Finlands lag rätten till fysisk okränkbarhet.

Organisationen har publicerat en vädjan om det på sina internationella webbsidor och informerat alla sina avdelningar, som finns i över 150 länder.

Vädjan på finska Amnestys sidor var undertecknad av 1 600 personer på tisdagen.

Många människorättsinstanser har påpekat Finland om behovet till ändringar i den finska translagen. Till exempel Europarådets människorättskommissionär har uppmanat Finland avstå kravet på sterilisering.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03