Ämnesspecifika studentrum vid Arken blir ett minne blott – föreningsordförande: Kan bli svårare för ÅA att locka nya studerande

Tiina Heinistö, fakultetskoordinator, säger att fakulteten är tvungen att försöka spara in på fastighetskostnaderna och man har inlett en planeringsprocess som inbegriper alla lärare, forskare, övriga anställda och studerande. Bild: Mikael Piippo/SPT

På grund av de kärva tiderna måste humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi skära i fastighetskostnader. Studenterna befarar att gemenskapen inom ämnesföreningarna går förlorad som en följd av att deras egna lokaler tas ifrån dem.

De humanistiska ämnesföreningarna vid Åbo Akademi (ÅA) måste i sommar flytta ut ur sina egna rum i Arken. I stället kommer de få dela på fyra allmänna lokaler. Detta har lett till att studerande känner sig nedprioriterade.

– Det känns lite som att man på fakulteten inte tänker på oss studerande, även om vi samtidigt förstår att de gör det, säger Moa Enberg, ordförande för Humanistiska föreningen vid ÅA.

Peter Nynäs, dekan vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, berättar att åtgärden är en följd av det ekonomiska läget och att varje fakultets reella lokalkostnader nu syns tydligare.

Enberg säger att det har förekommit en del kommunikationsmissar mellan fakulteten och de studerande, vilket i sin tur har lett till att studerandena har svårt att ställa sig positivt till omställningen.

Enligt Enberg har studerandena till exempel inte fått tillräcklig information om varför ändringen görs, vem den gynnar eller hur den rent konkret ska genomföras. Dessutom upplever studerandena att fakulteten utgår från att de vet mer om processen än vad de egentligen gör.

Ekonomiskt motiverat

Samordnare Tiina Heinistö säger att fakulteten är tvungen att försöka spara in på fastighetskostnaderna. Fakulteten har inlett en planeringsprocess som inbegriper alla lärare, forskare, övriga anställda och studerande.

– Vi strävar efter att kunna avstå vissa delar av de lokaler som fakulteten använder, och vissa enskilda byggnader. Vi vill undvika att skära i vår kärnverksamhet.

Hon säger att en stor förändring är att alla stora enskilda rum som använts av till exempel professorer förpassas till historien. Rummen ska i stället användas till forskarrum för flera personer eller rum för studerande.

Nynäs beklagar att studerandena upplevt att kommunikationen varit bristfällig. Han tror att det kan bero på att man på grund av epidemin har svårt att nå varandra. Han är också medveten om att det förekommit en del ryktesspridning om beslutsprocessen.

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi är inhysta i byggnaden Arken. Bild: Mikael Piippo/SPT

– Vi tog först av allt kontakt med studerandena, men det skapas lätt felaktiga föreställningar och man känner sig otrygg. Det är en krävande situation och vi har full förståelse för att det här innebär en större förändring för vissa, säger Nynäs.

Däremot tror han att humanistiska fakulteten är rätt bra på att erbjuda sina studerande lokaler jämfört med många andra.

Trygghet försvinner

Ändringen kan enligt Enberg bidra till att det blir svårare för ÅA att locka nya studerande. ÅA skjuter sig själv i foten, säger hon.

– De har nog inte tänkt på att studerande pratar. Det är vi som ser till att folk söker till ÅA efter att de hört att gemenskapen inom ämnena är så bra.

Moa Enberg, ordförande för Humanistiska föreningen vid Åbo Akademi, befarar att en viss trygghet bland de studerande försvinner i och med att de ämnesspecifika rummen tas ifrån dem. Bild: Privat

Nynäs säger att det sedan tidigare funnits ett behov att tänka om hur man organiserar de sociala utrymmena och hur man kan göra dem mer inkluderande och tillgängliga för alla studerande. Han berättar också att man i oktober förkastade ett första förslag om ett stort gemensamt rum efter ett möte med ämnesföreningarna.

– Vi förstod att studerande prioriterar sociala utrymmen och har ett behov av att finnas nära sina ämnen. Vi gick in för en modell med flera större rum som delas och till det här kommer antagligen ännu kansliutrymmen. Parallellt arbetar vi också för att skapa mera utrymmen för att studera på campus, säger samordnare Tiina Heinistö.

Enberg bekräftar att det sociala är viktigt. Men studerandena är fortfarande inte helt nöjda med den nya planen med delade rum och är rädda för att en viss trygghet försvinner.

– De ämnesspecifika rummen är ett socialt rum där vi kommer i kontakt med den egna ämnesföreningen och där vi skapar en känsla av sammanhang, säger Enberg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning