AMH-testet visar bara mängden äggceller

Det finns medicinska skäl att hjälpa till vid graviditetsförsök såväl inom olika parförhållanden som för ensamstående.

Under de senaste dagarna har man bland annat i medierna diskuterat fertilitetsbedömning och särskilda fertilitetskliniker. Som specialist på området är jag förvånad över behovet att göra fertilitetsbedömning till en produkt, ett "paket". Att utvärdera fertiliteten eller fertilitetsmöjligheterna är en normal del vid det första besöket på en fertilitetsklinik, det vill säga normalt läkararbete.

Då önskan om graviditet vaknat och ifall det samtidigt uppstått osäkerhet om huruvida denna önskan kan gå i uppfyllelse är det på sin plats att utreda situationen. Det är fråga om möjlig infertilitet först när paret i ett år haft ett aktivt sexualumgänge utan preventivmedel och utan graviditet. Det kan dock finnas flera situationer då det är befogat att kontakta en infertilitetsklinik redan tidigare.

Varje patientkontakt är individuell. Det finns inget medicinskt indicerat undersökningspaket som lämpar sig för alla utan varje patients situation bör bedömas individuellt. Det är etiskt ohållbart att genomföra undersökningar eller ta prover som inte påverkar bedömningen eller vilkas betydelse för fertilitetsbedömningen inte har påvisats.

I en FNB-artikel (HBL 15.1) låter man förstå att mätningen av det så kallade AMH-hormonet skulle utgöra en mätare eller indikator för fertilitet. Detta stämmer inte helt. AMH avspeglar mängden av äggceller som befinner sig i ett specifikt utvecklingsskede, och via detta hur många äggceller som potentiellt kan insamlas vid infertilitetsbehandling, men testet berättar inte om sannolikheten att bli gravid.

Mätning av AMH-mängden är av betydelse vid planeringen av infertilitetsvården, inte för att förutspå graviditet. Med samma AMH-värde får en 30-åring barn med en helt annan, mycket större, sannolikhet än en 40-åring.

På motsvarande sätt blir en 25-årig kvinna avsevärt mycket snabbare gravid med en 25-årig partner än med en 50-årig man, även om bägge männens sädesvätska vore av lika god kvalitet. Det kan ändå finnas orsaker för en ung man att låta undersöka sädesvätskan redan i ett tidigt skede vid planeringen av graviditet. Detta kan vara indicerat till exempel ifall det varit problem i barndomen med nedsänkningen av testiklarna eller testikelbråck, inflammationer eller operationer i ljumskområdet.

Det finns medicinska skäl att hjälpa till vid graviditetsförsök såväl inom olika parförhållanden som för ensamstående. I varje enskilt fall görs en individuell fertilitetsbedömning. Att bedöma vårdbehovet är alltid läkarens uppgift och en del av en fertilitetsläkares normala arbete.

Annika Tulenheimo-Silfvast specialist inom gynekologi och obstetrik, fertilitetsläkare, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning