Amerikanska centralbanken behöll styrräntan oförändrad

Fed:s huvudkontor i Washington.Bild: Lehtikuva/AFP/Karen Bleier

Precis som marknaden väntade sig behåller Amerikanska centralbanken Fed styrräntan oförändrad vid 1–1,25 procent. Fed meddelade samtidigt att centralbankens rekordstora balansräkning ska minskas från och med oktober.

Fed hade meddelat om sina planer i juli. I sitt pressmeddelande konstaterar Fed att den fortsätter med sina uppdragsenliga åtgärder för att främja sysselsättningen och prisstabiliteten.

De förödande stormarna under de senaste veckorna förväntas inte orsaka någon märkbar störning i ekonomin.

Chefsekonom Timo Hirvonen på bankirfirman FIM betraktar Feds beslut som väntade. Marknaden höll sig lugn eftersom Fed alldeles tydligt hade meddelat om sina planer.

– Det intressanta var hur de uppskattade stormarnas effekter. De kommer att hämma tillväxten men det är tillfälligt och stormarna har inga långvariga effekter.

Hirvonen säger att Fed uppskattas höja styrräntan ännu före årsskiftet, sannolikt under sitt möte i december.

– Den ekonomiska tillväxten tilltar och inflationen har ökat en aning, sade Hirvonen som motiveringar till att höja styrräntan.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33