Amerikansk mecenat lovar miljondonation till Sibelius-Akademin

Mecenaten Marvin Suomi. Bild: Sibelius-Akademin/Karoliina Pirkkanen

Marvin Suomi förbinder sig att donera en dollar för varje euro som musikhögskolan skrapar ihop.

Amerikanska mecenaten Marvin Suomi lovar donera en dollar för varje euro eller dollar som Sibelius-Akademin samlar in under sin pågående medelinsamling. Löftet gäller en donation på upp till en miljon dollar.

Suomi säger att Sibelius-Akademins väg till toppen av internationella musikhögskolor är en unik framgångshistoria i det hundraåriga Finland.

– Med den här kampanjen vill jag uppmuntra företag, stiftelser och privatpersoner att stödja och främja den höga nivån inom finländsk musikutbildning också i framtiden.

Det aktuella avtalet har knutits mellan Suomi, Konstuniversitetets Sibelius-Akademi och musikhögskolans amerikanska vänförening The Friends of Sibelius Academy.

Marvin Suomi har verkat som företagare i fastighetsbranschen och har tidigare fått Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden för sitt långvariga arbete till förmån för den finländska kulturen i USA.

Enligt Suomi är syftet bakom donationen att stärka Sibelius-Akademins rykte internationellt och att ge högskolan det erkännande den förtjänar. Framför allt hoppas donatorn att akademin ska klara sig i den hårdnande globala konkurrensen i framtiden, en målsättning som också delas av högskolans företrädare.

– Vårt geografiska läge är inte helt optimalt och det är inte lika lätt att anlita internationella toppförmågor som lärare som i exempelvis London eller New York. Men om vi kan knyta förmågorna till oss kan vi också värna om undervisningens nivå i framtiden, spår musikhögskolans dekanus Kaarlo Hildén.

– Det handlar dels om externa målsättningar, att höja akademins profil internationellt, men också om interna målsättningar, då en uppskattad konstnär hämtar kunskap utifrån till organisationen, säger Suomi.

Suomi tillägger ändå att det är helt upp till musikhögskolan hur de insamlade medlen används.

Suomis första bekantskap med Sibelius-Akademin stiftades för ungefär tio år sedan när han hörde Sibelius-Akademins symfoniorkester tillsammans med Esa-Pekka Salonen i Los Angeles. Den omedelbara impulsen till den nu förestående donationen fick han när han hörde den sammanslagna orkestern med studerande från både Sibelius-Akademin och Juilliard School of Music i New York i september i år.

– I mitt tycke är det viktigt att den privata sektorn ställer upp och bär sitt ansvar. Jag drar mig därför aldrig från att ringa upp vem som helst som jag tycker borde vara med och finansiera ett viktigt projekt, säger Suomi som också har varit med och finansierat eftisverksamhet för barn i Los Angeles.

Suomis släkt härstammar, som namnet antyder, från Finland. Hans föräldrar var finska även om han själv växte upp i USA.

– Jag reser en hel del i arbetet, men i inget annat land brukar jag vid gränskontrollen bli lika vänligt bemött som i Finland. Passkontrollanternas buttra miner brukar omedelbart bytas ut mot glada när de ser mitt namn och hälsar mig välkommen hem.

Uppdaterad 5.12 13.12: Artikeln har kompletterats. Sibelius-Akademins namn har preciserats till Konstuniversitetets Sibelius-Akademi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning