Ambitiösa planer – långsam tidtabell

Bild: Wilfred Hildonen

I regeringsprogrammet finns klara planer på att backa de försämringar som regeringen Sipilä gjorde i flyktingpolitiken. Frågan är om de hinner genomföras.

Under regeringen Sipiläs tid försämrades de asylsökandes ställning på många sätt. Det gällde rättsskyddet under asylprocessen – bland annat tillgången till rättslig hjälp, ersättningen till de rättsli...