Ambassadfesten kom av sig: Det här är som en jordbävning

Thomas Wilhelmsson, kansler för Helsingfors universitet och Konecranes vice ordförande Stig Gustavson. Bild: Leif Weckström

På amerikanska ambassaden rådde skräckblandad stämning bland de 200 gäster som bevittnade hur Donald Trump, i takt med att rösträkningen framskred, tog sig allt närmare presidentposten för att till slut vinna.

Ambassadören Charles C. Adams säger att han gärna hade stannat längre i Finland, men att han nu måste packa ihop och åka hem.

– Vi bevittnar just nu en jordbävning. Ryssland har redan sagt adjö till det internationella systemet, Storbritannien har gjort det och nu tycks USA göra det. Det är "The end of the world as we know it", säger Centralhandelskammarens vd Risto E. J. Penttilä och menar att hela det internationella system som har byggts upp efter andra världskriget och som uppdaterades efter kalla krigets slut, nu raseras.

–Trump kommer sannolikt att utmana Kinas handelspolitik och sluta en säkerhetspolitisk uppgörelse med Ryssland. Samtidigt kommer Trump att vara en mycket krävande partner för Europa. Det här betyder att vi får tre stora osäkerhetsmoment, säger Penttilä.

Centralhandelskammarens vd Risto E. J. Penttilä. Bild: Leif Weckström

På plats finns också Thomas Wilhelmsson, kansler för Helsingfors universitet, som med sammanbiten min står och konverserar Konecranes vice ordförande Stig Gustavson.

– Trump är en stor osäkerhetsfaktor och näringslivet gillar inte osäkerhet, säger Gustavson.

Enligt Gustavson får inte valet av Trump några omedelbara verkningar för hans bolag:

– På den amerikanska marknaden är Konecranes den största kranleverantören. Vi har en stor produktion i USA och har möjlighet att snabbt flytta på produktionen om det skulle behövas. USA är en vänligt sinnad nation till Finland och därför är vi försiktigt lugna.

Wilhelmsson frågar sig vilka politiska följder valet får för Europa.

– Det känns som om en våg sköljer över oss just nu, säger Wilhelmson och tillägger att universitetet som han företräder har mycket samarbete med amerikanska universitet.

– Där är de ganska panikslagna. För universiteten är global öppenhet A och O, men nu ser vi ut att gå mot stängda gränser.

"Mycket för Finland att tänka på"

Pär Stenbäck står vid den uppdukade frukostbuffén och tar för sig bacon och äggröra och suckar djupt över resultatet.

– Det här är en mycket stor överraskning och innebär väldigt mycket för Finland att tänka på. Den säkerhetspolitiska debatten kommer att skärpas och vi kommer att se att det nordiska och det europeiska perspektivet kommer att komma starkare fram i geopolitiken, säger den tidigare utrikesministern och SFP-ordföranden.

Stenbäck fortsätter och säger att många har varit oförberedda på den situation som nu uppstår.

– Vi kan inte anklaga de amerikanska väljarna. Det vi ser är samma tendenser som gör sig gällande i resten av Europa.Vi måste nu ägna mer uppmärksamhet åt demokratins förutsättningar i det postindustriella samhället.

Hur menar du då?

– De som vet hur världen de facto styrs måste ta ett större ansvar för att korrigera felaktiga fakta.

Ser du några hot för Finlands säkerhet?

– Inte omedelbart, men indirekt desto fler. Om det här betyder att etablerade strukturer och avtal avslutas, kommer det att få följder för Finland, säger Stenbäck, nyss hemkommen från invigningen av FN:s klimattoppmöte Marocko där en stor farhåga nu är att Trump ska säga upp det internationella klimatavtalet.

– Dagens globala värld bygger på ett finmaskigt nät av avtal. Om någon då går in och rubbar de strukturerna och säger upp etablerade uppgörelser, i synnerhet då det handlar om en stormakt, är risken stor att andra stater börjar göra lika. Största farhågan är att hela det internationella avtalssystemet bryts ner, säger Stenbäck.

Fortums vd Pekka Lundmark och Pär Stenbäck. Bild: Leif Weckström

Trump och hans politiska bundsförvanter har låtit förstå att de baltiska staterna inte nödvändigtvis ska räkna med att USA kommer dem till undsättning. Hur ser du på det här?

– Jag förstår att de är otroligt oroliga i Baltikum. Om USA eller Nato börjar tveka när det gäller Europas försvar, kommer vi att se ett utökat europeiskt försvarssamarbete.

Värden för tillställningen, amerikanska ambassadören Charles C. Adams, säger att han gärna skulle delta i flera tillställningar på ambassaden i Helsingfors, men att han nu får packa ihop och åka hem. Detta eftersom regimskiftet i Washington DC innebär att ambassadörerna byts ut.

– Jag hade gärna stannat kvar här så länge som möjligt, men det amerikanska folket bestämmer.

Fortums vd Pekka Lundmark tror inte att valresultatet spelar så stor roll för hans bolag.

– För Fortums del hoppas jag att klimatåtgärderna fortsätter. Men Trump har sagt att han inte kommer att satsa på förnybar energi om han väljs till president.

Att Trump tycks ha en god relation till Vladimir Putin och Ryssland där Fortum har mycket verksamhet bekommer inte Lundmark.

– Vi sysslar inte med politik, så vi klarar oss nog, säger Lundmark.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning