Amatörer ska inte döma i domstolar

Bild: Mostphotos

Inom en vecka har nämndemän i två uppmärksammade våldtäktsfall friat den åtalade och samtidigt kullkastat domarens synpunkt. Det aktualiserar frågan varför vi längre alls ska ha amatörer i tingsrätterna. Tiden med nämndemän har kommit till sin ände.

Uppmärksammade våldtäktsfall behandlades förra veckan vid tingsrätterna i Mellersta Finland och på Åland. De väckte uppmärksamhet inte minst på grund av utgången – nämndemännen gick emot domaren. Efte...