Alternativa lösningar och samarbete – universitet och högskolor hoppfulla inför vårens urvalsprov

I vår rekommenderar Finlands universitetsrektorers råd att universiteten ska ordna sina urvalsprov i fysiska lokaler med noggranna säkerhetsarrangemang och övervakning. Bild: Luisella Planeta Leoni/Pixabay

Universitet och yrkeshögskolor gör sig redo för vårens antagning. Efter fjolårets missar har man nu en stadig bas att stå på.

Det akuta coronaläget tvingade universitet och yrkeshögskolor till specialarrangemang under urvalsproven i fjol. I vår rekommenderar Finlands universitetsrektorers råd att universiteten ordnar sina urvalsprov i fysiska lokaler med noggranna säkerhetsarrangemang och övervakning.

Vid Åbo Akademi (ÅA) är man beredd på att göra allt som krävs för att kunna ordna fysiska prov så tryggt som möjligt. Detaljerna klarnar senare, men i praktiken kan det betyda alla de kända säkerhetsåtgärderna.

Gurli-Maria Gardberg som ansvarar för studentantagningen vid Åbo Akademi säger att antagningarna är samhälleligt betydelsefulla och att de negativa effekterna kan bli stora om de inte ordnas.

– Det är en stor utmaning men väldigt viktigt att ordna proven med tanke på framtiden. Antagningen är steget vidare i livet för många ungdomar. Vi ska göra allt vi kan resursmässigt för att genomföra det här trots epidemin.

Ett steg i stället för två

Yrkeshögskolorna har ett eget system för urvalsproven. Vid Yrkeshögskolan Novia säger Thomas Böckelman, chef för studerandeservicen, att man efter en betygsantagning ordnar urvalsprovet på campus i ett steg.

I fjol ordnades urvalsproven enligt den gemensamma rekommendationen i två steg, delvis på distans.

– Genom att arrangera ett urvalsprov i ett steg på campus vill yrkeshögskolorna förebygga misstankar om fusk, som diskuterades i samband med högskolornas distansprov år 2020, säger han.

Vid Arcada säger Carl-Johan Rosenbröijer, prorektor för examensutbildningen, att systemet fungerade bra.

– För Arcadas del fungerade de praktiska arrangemangen på campus väl och också själva antagningen gav goda resultat.

Urvalsprov ordnas på flera orter för att undvika onödiga resor.

Plan B om läget förvärras

Om coronaläget förvärras så mycket att proven inte kan ordnas på grund av myndighetsbestämmelser måste det finnas en plan B för universiteten.

För Åbo Akademis del kan det betyda en liknande modell som i fjol. Då ordnades urvalsproven i två steg, det första på distans och det andra som ett fysiskt urvalsprov på campus för en mindre grupp. Dessutom höjdes betygskvoterna.

Det här vill man helst undvika i vår, bland annat eftersom det blev svårt att beräkna hur många som skulle kallas till andra skedet av urvalsprovet. Inom vissa utbildningar lyckades man därför inte fylla alla studieplatser som byggde på urvalsprov.

– Fjolårets modell var en tung process och den var inte så lyckad för alla, säger Gardberg vid ÅA.

Det finns ändå en beredskap att ordna elektroniska prov på distans.

Också Svenska handelshögskolan ökade i fjol på betygsantagningen och genomförde urvalsproven i två steg. Om det inte går att ordna fysiska prov kommer man att följa de officiella riktlinjerna. Att ordna urvalsprov på annat sätt än på plats och övervakat kan ändå vara juridiskt svårt, säger Linda Gerkman som är direktör för studier och antagning vid Hanken.

Dessutom är det tekniskt svårt.

– Frågan om digitala prov på distans har utretts noggrant och man har nationellt kommit fram till att det inte finns teknik för övervakade massprov på distans, säger Gerkman.

Mer förberedda i år

Fjolårets prov gav ändå många lärdomar och modeller för hur man kan sköta säkerhetsarrangemangen. Vid ÅA hade man en samlingspunkt utomhus vilket kommer att finnas också i år.

Vid Hanken säger Linda Gerkman att man nu har en stadigare bas att stå på.

– Vi har haft längre tid att förbereda oss, tänka igenom säkerhetsarrangemang, det finns skyddsutrustning att tillgå och kännedomen om viruset är betydligt bättre.

Också vid Arcada säger Carl-Johan Rosenbröijer att högskolorna är i en annan position än i fjol.

– Framförhållningen är på helt annan nivå och alternativa lösningar finns.

Många nämner ett samarbete mellan olika enheter som blivit starkare på grund av svårigheterna. Också vid Helsingfors universitet säger utvecklingsdirektör Susanna Niinistö-Sivuranta att samarbetet mellan universiteten varit avgörande för att den stora urvalsprocessen kunde förverkligas.

– Samarbetet bär också i år och nästa år, då vi förhoppningsvis inte kommer att behöva ordna urvalsprov under undantagstillstånd.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning