Alternativ klimatverklighet

Hela klimatsystemets respons avgörs av feedbackmekanismer som totalt sett kraftigt förstärker uppvärmningen.

Under de senaste åren har Jarl Ahlbeck i sina ofta tänkvärda inlägg koncentrerat sig på energipolitik och teknik, men tycks nu återfalla i inrotad klimatskepsis (HBL 10.2). I en aktuell HBL-diskussion om klimatångest och klimatval positionerar han sig som en expert vars kunskaper i matematik och fysik gör att han fattar Boltzmanns ekvation och därmed vet att en fördubbling av atmosfärens koldioxidhalt endast höjer jordens medeltemperatur med cirka en grad Celsius, vilket borde befria oss andra från all klimatångest.

Nu beskriver ju, som Ahlbeck också medger, Boltzmanns strålningsfysiska ekvation endast den primära uppvärmningen. Hela klimatsystemets respons avgörs av feedbackmekanismer som totalt sett kraftigt förstärker uppvärmningen. Detta försöker Ahlbeck trolla bort med lös retorik om förstärkande och dämpande feedbackeffekter som tar ut varandra, om att allt varierar och ändå är så okänt. Läsaren får intrycket att det nog bara blir den där ena graden.

Hundratals aktiva klimatforskare, som nog också fattar Boltzmanns ekvation och därtill vet en hel del mera om klimatsystemets feedbackeffekter än jag eller Ahlbeck gör, finner det osannolikt att temperaturstegringen vid en fördubbling av koldioxidhalten skulle understiga två grader. Forskningen omkring denna så kallade klimatkänslighet är intensiv men tillsvidare finns det ännu inte klara orsaker att revidera den senaste IPCC-rapportens bedömning: klimatkänsligheten vid jämvikt (ECS) ligger sannolikt mellan 1,5 och 4,5, mest sannolikt ("best estimate") vid tre grader.

Hur ter sig då Ahlbecks tolkning testad mot verkligheten? Atmosfärens koldioxidhalt är nu 410 ppm (10.2). Vi är alltså ungefär halvvägs till en fördubbling av den förindustriella nivån på 280 ppm. Ändå har den globala årstemperaturen sedan 2015 varit 1,2 grader högre än under perioden 1850–1880!

Detta trots att systemet troligen ännu inte är i jämvikt – om vi genast och totalt upphörde med utsläpp av koldioxid skulle till exempel överloppsvärme lagrad i haven fortsätta att värma atmosfären under flera decennier framåt. Verkligheten har sprungit ikapp och förbi denna ofta tanklösa klimatprofet från Åbo.

Mikael Pihlström Kyrkslätt

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03