Alma Media: Framtidstron ökar bland finländarna

Majoriteten finländare upplever att samhällsklimatet är oroande, men andelen har minskat.

Alma Media undersökte hur finländare upplever samhällsklimatet just nu. 49 procent av de som svarade anser att stämningen är oroande. 18 procent ansåg att stämningen är ganska oroande och fem procent väldigt oroande. 24 procent upplever inte att samhällsklimatet är det minsta oroande. Undersökningen utfördes av Tietoykkönen.

På två år har situationen blivit bättre. I november 2016 ansåg 80 procent av de tillfrågade att samhällsklimatet är ganska oroande eller ännu mer oroande. I maj 2018 var andelen 72 procent.

– Ekonomin har tagit fart och sysselsättningen likaså. Det inverkar på hur man upplever sin egen förutsättning för framtiden och även hur man upplever samhällsklimatet, säger forskaren Oula Silvennoinen till Aamulehti.

Åsikterna påverkas av hur mycket man tjänar. De som tjänar mellan 60001 och 80000 euro om året är allra mest oroliga. De som tjänar mer än 80000 euro om året är minst oroliga.

Lycka, oro och bekymmer korrelerar ofta med den egna ekonomiska situationen.

– Lycka, oro och bekymmer korrelerar ofta med den egna ekonomiska situationen. Man säger att pengar inte för med sig lycka. Men pengar lugnar ner och ger framtidstro, säger forskningschef Illka Haavisto på Näringslivets delegation Eva till Aamulehti.

Undersökningen gjordes per telefon och på webben mellan den 18 maj och 4 juni. 3600 myndiga finländare deltog i undersökningen. Felmarginalen är 1,6 procent.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03