Allyana Thomas diskuterade svensk integration med Jari Lindström: "Feedbacken var väldigt positiv"

Bild: Privat

I september vann Allyana Thomas en pitchningstävling där hon förde fram svenska som integrationsspråk. Den här veckan fick hon lösa in sitt pris och framföra sitt budskap till högsta ort under en lunch med arbetsminister Jari Lindström.

Allyana Thomas från New York kom till Finland 2010 för att studera, och försökte under flera år lära sig finska. Men finskan var svår att få grepp om och liknade inget annat språk Thomas kunde.

Då hon kom i kontakt med svenskan var det annorlunda. Med engelska och tyska i ryggen och efter två svenskkurser på Arbis klarade hon den allmänna språkexamen och kunde lämna in en ansökan om medborgarskap.

Det var den här "snabbfilen" till integration hon ville göra synlig i sin pitch under evenemanget Integration 2018, som HBL berättade om i september.

– Det behövs mer diskussion och information om den här möjligheten, inte bara då det gäller språkkurser utan också möjligheterna att leva, arbeta och gå i skola på svenska i Finland. Också beslutsfattarna borde tala om värdet av den här möjligheten för att inte Finland ska gå miste om begåvningar, säger Thomas.

Den här veckan fick hon framföra sitt budskap direkt till arbetsminister Jari Lindström, tillsammans med två andra vinnare i pitchningstävlingen.

– Feedbacken var väldigt positiv. Jari sa att han anser att det inte spelar någon roll om man integreras på svenska eller finska, så länge som var och en kan integreras på det sätt som passar hen bäst. Han sa att det måste finnas olika lösningar för olika behov, och att det är bättre såväl för dem som kommer som för Finland.

Svenskan är redan nu ett likvärdigt integrationsspråk som finskan, i princip. Problemet är bara att svenskan är osynlig och att inte ens de som gör upp integrationsplanerna alltid är medvetna om möjligheterna på svenska, anser Thomas. Hennes uppfattning får stöd i den rapport som dåvarande invandrarkoordinatorn vid Finlands kommunförbund Liselott Sundbäck presenterade i fjol: det behövs mer information, det behövs utbildning för dem som sitter på nyckelpositioner och det behövs koordinering och intressebevakning, var slutsatserna.

– Svenskfinland måste bli synligare, anser också Thomas.

Lovade Lindström fundera vidare på saken?

– Han lovade inga åtgärder, men han är medveten om att det behövs förändringar. Exakt hur de ska se ut tog han inte ställning till. I slutet av lunchen talade vi om attityder, och han sa att det är helt klart att attityderna är en viktig bit – hos dem som kommer hit men också hos finländarna, det är viktigt att folk känner sig välkomna och känner att de kan bidra och delta i samhället.

Efter att HBL intervjuade Thomas i samband med pitchningstävlingen i höstas var det – som för att bevisa hennes poäng – flera som kontaktade henne för att fråga var man kan lära sig svenska. De visste inte var de skulle börja leta.

– Det finns helt klart en stor brist på information. Också om hur det går för dem som integreras på svenska, hur arbetsmarknaden ser ut för dem och så vidare. För att skapa fungerande integrationsstigar behövs mera information och kunskap.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03