Allvarligt våld utreds i Kotka svenska samskola

Bild: Amanda Englund

15-årig pojke tvingades ha läckande batterier i munnen.

Det var på måndagen som en pojke på årskurs nio i Kotka svenska samskola tvingades att äta giftiga hästkastanjer. Sedan tvingades han att sätta batterier i munnen, skrev Iltalehti på tisdagskvällen. Pojken svalde inte batterierna men fick i sig giftig batterivätska. Lärarna var på plats när pojken uppsökte toaletten för att spotta ut sakerna han hade i munnen. Skolans personal kallade på hälsovårdare och lät pojken uppsöka sjukhus för vidare undersökning.

På sjukhuset gjordes en undersökning som visade röda och irriterade områden i de inre organen. Rektor Anders Nordström vill höra pojkens version innan han kommenterar fallet.

– Det är mycket tråkigt det som hände. Som tur fick pojken inte några allvarliga skador. Han är i dag i skolan som vanligt. Vi ska på eftermiddagen höra pojkens version, säger Nordström.

Har skolan känt till ifall den här personen har utsatts för mobbning en längre tid?

– Vi har känt till att han är en av dem som tidigare har figurerat i liknande diskussioner. Vi har vidtagit de åtgärder som vi har ansett vara nödvändiga. Vi har diskuterat med alla inblandade och utfärdat kvarsittning när det funnits behov för det.

Men i och med att det helt tydligt inte har hjälpt. Hur ska ni se till att mobbningen inte fortsätter?

– Det är för tidigt att kalla det här för ett mobbningsfall. Om mediernas uppgifter stämmer blir det en polissak. I så fall är det mycket allvarligt, säger Nordström.

Polisen bekräftar till Ilta-Sanomat att de har tagit emot en polisanmälan. Enligt Iltalehti gjorde pojkens mamma en polisanmälan i samband med hälsoundersökningen på sjukhuset.

– Vi utreder vad som har hänt och vilken brottsrubricering det blir. Det kan vara frågan om grov misshandel eller misshandel, säger poliskommissarie Kai Virtanen till Ilta-Sanomat.

Enligt Iltalehti har pojken fått hotmeddelanden per telefon efter att fallet blivit allmänt känt.

– Skolan kommer naturligtvis att samarbeta med polisen. Det är bra att vi tillsammans kan utreda fallet, säger rektor Anders Nordström.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning