Allvarliga brister i åldersgränskontroller för penningspel – Veikkaus höjer skyddsåldersgränsen

Polisstyrelsens utredning bekräftar allvarliga brister i hur väl åldersgränsen för spelautomater övervakas i Finland. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Som en följd av Polisstyrelsens undersökning har Veikkaus lovat att höja skyddsåldersgränsen för spelautomater från 23 år till 30 år. Från och med 2021 blir det dessutom ett måste att identifiera sig för att få spela på spelautomater som är placerade utanför verksamhetsställen.

Polisstyrelsen har under början av 2020 utrett hur väl åldergränsen för spelautometer kontrolleras i Finland. Den undersökning som Taloustutkimus utförde på polisen begäran visar på allvarliga brister i åldersgränsövervakningen.

Endast var fjärde penningspelare som verkade ung blev i undersökningen ombedd att uppvisa legitimation. Sämst kontrollerades de ungas ålder vid olika ombuds verksamhetsställen. Där blev endast var sjätte ung testperson ombedd att bestyrka sin ålder vid spelautomaten.

Vid Veikkaus egna verksamhetsställen var siffran högre, men också vid dem kontrollerades åldern endast på 40 procent av testpersonerna.

"Penningspelen skapar ekonomiska, sociala och hälsorelaterade problem hos en stor grupp finländare. 18-års åldersgräns är ingen rekommendation utan det är en tvingande och välgrundad lag", säger Jarkko Mikkola från Polisstyrelsen i ett pressmeddelande.

"Det är ytterst viktigt att skydda minderåriga från penningspel. Vi vet riskerna med spelen. Dessutom vet vi också att ju yngre ålder man börjar spela i, desto lättare växer sig problemen stora".

Åtgärder för att förbättra övervakningen

I samband med Polisstyrelsens utredning ombeddes Veikkaus redogöra för hur åldersgränsen övervakas.

Bolaget har nu meddelat Polisstyrelsen om vilka åtgärder som ska vidtas för att korrigera de nuvarande bristerna. Den mest centrala av dem är att Veikkaus har som mål att under 2020 höja skyddsåldersgränsen för penningspelen från 23 år till 30 år vid alla verksamhetsställen. Vid Veikkaus egna spelplatser togs den nya skyddsåldersgränsen i bruk redan 26 juni.

Den nya åldersgränsen är jämförbar med alkohol- och tobaksförsäljningen i mataffärerna. Syftet med skyddsåldersgränsen är att försäkra att försäljningspersonal inte drar för enkla slutsatser enbart baserat på personens utseende, utan verkligen kontrollerar åldern på alla dem som eventuellt inte är myndiga. I praktiken innebär det att försäljare i framtiden ska kontrollera åldern på alla som spelar på spelautomat och som ser ut att vara under 30 år.

Andra åtgärder som Veikkaus vidtagit är att öka antalet kontrollanter vid verksamhetsställena, ge försäljare mer utbildning och från och med början av 2021 införa identifiering vid spelautomater som finns utspridda utanför verksamhetsställena.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning