Alltid någons här och nu

Krigets fasor skildrade av den irakiske bildkonstnären HodHayfa Salif. Bild: Jonni Saloluoma

Vikten av att inte glömma har framhävts under året som gått, med anspelningar händelserna 1918. Museet WAM i Åbo ger sitt bidrag i form av utställningen Inbördeskrig.

Den stunden kommer nog aldrig då allt sagts om året 1918 i Finlands historia. Året har uppmärksammats inte minst för vikten av att inte glömma, vikten av att häva tystnaden som omgivit det. Nu går det...