Alltför många finländare har blivit osolidariska egoister

Bild: Wilfred Hildonen

Finns det någon i dag i Finland som skulle göra om det som ungdomarna gjorde för hundra år tillbaka?

Republiken Finland firar hundra år i december och blev efter fyrtio år världsberömt som landet som betalar sina skulder. Efter andra världskriget blev Finland en framgångsrik industrination.

Men, som en autonom del av tsarens Ryssland efter 1809 gick ändå framåtskridandet trögt. I början av 1900-talet kom kraftiga förryskningsåtgärder. Ryssarnas man i Helsingfors, Bobrikov, sköts 1905 av Eugen Schauman. Ryssarna fick samtidigt problem på hemmaplan, tsaren skulle vingklippas. Då första världskriget bröt ut 1914 besattes Finland med ryska trupper, inkvarterade i nästan varje by och stad. Tsaren sanktionerade att Finlands autonomi nu slutligen skulle avslutas, landet skulle bli en normal del av det ryska riket.

Ungdomar i akademiska kretsar reagerade kraftigt och på ett möte i Helsingfors den 27 oktober 1914 i de österbottniska nationernas hus, Ostrobotnia, beslöts att nu räcker det. Mötet betecknas ha utgjort startskottet för den beväpnade kamp som några år senare kastade ut de kvardröjande ryska trupperna och som avslutades med en segerparad i Helsingfors den 16 maj 1918 för det då befriade och självständiga Finland.

Innan den ryska björnen likväl kunde tämjas krävdes stora och smärtsamma uppoffringar. Ungdomarna gick som alltid i täten och förhandlingar med den tyska krigsmakten resulterade i att ett truppförband för militär skolning i Tyskland kunde grundas i början av 1915. Först en numerär om 200 deltagare, senare höjdes antalet till 2 000.

I januari 1915 vidtogs hemmavid genast värvningen av frivilliga. Med livet som insats och inga garantier för att de frivilliga någonsin skulle kunna återvända till hemlandet i den händelse världsläget gjorde att Ryssland hade kvar sin position. Ibland med föräldrarnas tillåtelse, och ofta utan, färdades de unga trots riskerna i lönn via uppgjorda smuggelvägar över till Sverige för vidare transport till Tyskland. Många av dem omkom på Kvarkens förrädiska isar eller stupade vid tyska ostfronten fjärran från hemmet.

Under åren fram till februari 1918, då jägarna återvände till fäderneslandet och landsteg i Vasa, hade vid Jägarbataljonen vid garnisonerna Lockstedt och Libau utbildats sammanlagt 1 895 finländska ungdomar till dugliga krigare och officerare och dessa kom att bilda stommen i Finlands lagliga armé.

Men innan sextiotalets snabba framsteg skulle först ett drygt krigsskadestånd efter krigen 1939–1944 betalas till Sovjetunionen. Under många år gällde "ett torrt brödstycke" ...

Efter en kort glanstid under Nokiaeran har landets ekonomi nu stått stilla under elva år, alltsedan 2006! Ändå har vi under tiden beviljat oss mängder av nya förmåner. Lönerna har stadigt gått uppåt, den betalda fritiden har blivit den längsta i världen. Nästan all utbildning och sjukvård är gratis. Vi har utbildat magistrar i sådant överflöd att cirka 45 000 av dem går arbetslösa. Ingen byggnation tillåts om det eventuellt kan finnas flygekorrar i närheten och så vidare. Vi täcker bristen på inkomster med lån. Såväl staten, kommunerna som privatpersoner har höjt konsumtionen med lånade pengar. Allt skall vi ha! Arbetsinsatsen skall vara minimal med maximal lön. Trots en stor arbetslöshet har vi likväl inom vissa sektorer stor brist på arbetskraft.

Finns det någon i dag i Finland som skulle göra om det som ungdomarna gjorde för hundra år tillbaka, de som begav sig ut med livet som insats på en mångårig resa med enda målsättning att ge fosterlandet en bättre framtid? Knappast.

Av fackföreningarna får vi ofta höra att uppnådda fördelar aldrig kan uppges och att förlänga arbetstiden med tre minuter per dag är helt omöjligt. Alltför många av dagens finländare har uppfostrats till osolidariska egoister, bekväma, giriga och ansvarslösa lyxkonsumenter, det vill säga en samling goddagspiltar.

Håkan P-H Rönnqvist Malax

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning