Alltför digitala traktorer skapar efterfrågan på begagnat

Magnus Hollmén gjorde en felanalys på Jan-Erik Slätis Valtra från 2005. Felet visade sig vara litet. Bild: Max Nyberg

Prisnivån på bra begagnade traktorer är förhållandevis hög i Finland, delvis eftersom många letar efter ett fordon som inte är för avancerat. Digitaliseringen har fört med sig förändringar, precis som i resten av samhället.

Något av en folkrörelse har växt fram i USA de senaste åren: Rörelsen right to repair – rätten att reparera – har samlat människor som irriterar sig på tillverkare som gör det svårt och dyrt att repar...