Allt vanligare med bristande tillgång på mediciner

Bild: Mostphotos

Antalet störningar i tillgången på mediciner har mångdubblats under detta decennium, framgår det av statistik från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, skriver tidningen Kaleva.

I fjol var fallen 525, jämfört med 316 år 2013 och endast 67 år 2010.

En bakomliggande orsak är att medicinernas produktionsprocesser är sårbara för störningar. Finland utgör dessutom ett litet marknadsområde och drabbas därför lätt av distributionsstörningar. Bland annat har distributionen av hormonersättningsläkemedel drabbats av störningar redan länge. Vanligtvis går det ändå att hitta alternativa mediciner.

Fimeas statistik baserar sig på anmälningar från innehavare av försäljningstillstånd och praxisen för hur anmälningarna görs är vacklande. Överprovisor Johanna Linnolahti på Fimea säger ändå att ökningen i statistiken inte kan förklaras med anmälningstekniska skäl.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46