Allt flera unga kvinnor som överlevt cancer genomgår barnlöshetsbehandlingar

Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, konstaterar Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och skriver en doktorsavhandling i ämnet. Bild: Catariina Salo/SPT

Kvinnor som överlevt cancer i barn- och ungdomen genomgår oftare barnlöshetsbehandlingar än andra kvinnor, visar en ny forskning av Helsingfors universitet och Finlands Cancerregister.

– Vår forskning visar att canceröverlevare genomgår provrörsbefruktningar dubbelt så ofta som sina friska systrar, säger Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och skriver en doktorsavhandling i ämnet.

I doktorsavhandlingen jämförde hon provrörsbefruktningar hos personer som överlevt cancer gjorda före 2000-talet med sådana som gjorts under 2000-talet och såg att mängden behandlingar mer än tredubblats.

Tack vare moderna cancerbehandlingar överlever numera över 80 procent av dem som insjuknat i cancer som barn, ungdomar eller unga vuxna.

– Vår studie visar att det skett en förändring och att canceröverlevare nu för tiden i större utsträckning än tidigare får barnlöshetsbehandlingar. Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, konstaterar Melin.

I sin avhandling har Johanna Melin kartlagt över 24 000 kvinnor som insjuknat i cancer i åldern 0-39 år. Som kontrollgrupp användes canceröverlevarnas systrar eller kvinnor i samma ålder som inte insjuknat i cancer. Avhandlingen baserar sig på information från Finlands Cancerregister, födelseregistret och FPA:s register för läkemedelsersättningar.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning