Allt flera unga kvinnor som överlevt cancer genomgår barnlöshetsbehandlingar

Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, konstaterar Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och skriver en doktorsavhandling i ämnet. Bild: Catariina Salo/SPT

Kvinnor som överlevt cancer i barn- och ungdomen genomgår oftare barnlöshetsbehandlingar än andra kvinnor, visar en ny forskning av Helsingfors universitet och Finlands Cancerregister.

– Vår forskning visar att canceröverlevare genomgår provrörsbefruktningar dubbelt så ofta som sina friska systrar, säger Johanna Melin som är specialistläkare i kvinnosjukdomar och skriver en doktorsavhandling i ämnet.

I doktorsavhandlingen jämförde hon provrörsbefruktningar hos personer som överlevt cancer gjorda före 2000-talet med sådana som gjorts under 2000-talet och såg att mängden behandlingar mer än tredubblats.

Tack vare moderna cancerbehandlingar överlever numera över 80 procent av dem som insjuknat i cancer som barn, ungdomar eller unga vuxna.

– Vår studie visar att det skett en förändring och att canceröverlevare nu för tiden i större utsträckning än tidigare får barnlöshetsbehandlingar. Förhoppningsvis kommer allt flera canceröverlevare i framtiden att kunna få barn och även våga grunda familj, konstaterar Melin.

I sin avhandling har Johanna Melin kartlagt över 24 000 kvinnor som insjuknat i cancer i åldern 0-39 år. Som kontrollgrupp användes canceröverlevarnas systrar eller kvinnor i samma ålder som inte insjuknat i cancer. Avhandlingen baserar sig på information från Finlands Cancerregister, födelseregistret och FPA:s register för läkemedelsersättningar.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39