Allt flera barn och unga får medicin mot adhd

Mer adhd-läkemedel men mindre antibiotika används av personer under 18 år. Bild: Ari Sundberg/SPT

Användningen av läkemedel mot adhd ökar bland barn och unga, och hör redan till de mest använda medicinerna. Under pandemin har däremot klart mindre antibiotika gått åt.

I förteckningen över de tio mest använda läkemedlen bland personer under 18 år finns astma-, infektions- och allergimediciner och smärtstillande medel, men det är läkemedel som används i behandlingen av adhd som ökat mest, visar statistik från Folkpensionsanstalten.

– Antalet användare under 18 har mångfaldigats under de senaste dryga 10 åren, säger forskningschef Leena Saastamoinen vid Folkpensionsanstalten.

Mediciner mot adhd hör nu till de fem vanligaste och orsakerna är många.

– Det handlar bland annat om en ökad diagnostisering, att vårdrekommendationerna har uppdaterats och att det kommit in nya läkemedel på marknaden.

Att man i Finland skulle hamna i en liknande situation som i USA, där medicinering för adhd är mer regel än undantag, tror Saastamoinen inte på.

– Hos oss utgår vårdrekommendationerna från att man i första hand behandlar adhd med andra metoder, såsom terapi och livshantering. Medicinering kommer längre ner på listan av verktyg.

Listan över sjukdomstillstånd som barn under 18 medicineras för har i det stora hela sett likadan ut de tre senaste åren. Receptfria bassalvor som är avsedda för behandling av atopisk hud toppar statistiken.

En överraskning är att användningen av antibiotika rasade år 2020 till följd av de åtgärder som vidtagits på grund av coronaviruspandemin. Den ökade renligheten och det begränsade sociala umgänget har minskat på spridningen även av andra smittor än covid-19.

– År 2018 och 2019 fanns fyra antibiotika med i förteckningen, och 2020 bara tre, säger Leena Saastamoinen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning