Allt fler väntar på hyresbostad i huvudstadsregionen

Allt fler hoppas på en kommunal hyresbostad i huvudstadsregionen, där inflyttningen och boendekostnaderna är höga. Bild: HBL arkiv

I Vanda slår stadens hyresbostadsbolag larm om rekordmånga bostadssökande, av vilka bara en bråkdel har chans att få en förmånlig hyresbostad av staden. Också i Helsingfors och Esbo har antalet sökande ökat kraftigt i år.

I Vanda väntar för tillfället 6 000 sökande på att få en kommunal hyresbostad. Det är det största antalet sedan 2006, då VAV Asunnot tog över stadens hyresbostadsförmedling.

– Inte ens under lågkonjunkturen under förra decenniet var efterfrågan på hyresbostäder till rimligt pris lika stor, säger Teija Ojankoski, direktör på VAV Asunnot, i ett pressmeddelande.

För ett år sedan låg antalet ansökningar fortfarande på 4 700, och normalt frigörs ungefär ett hundratal bostäder per månad. Följaktligen är det många sökande som väntar förgäves.

Enligt Ojankoski är Folkpensionsanstaltens anvisningar för dem som ansöker om bostadsbidrag en bidragande orsak till ökningen, då FPA i år uppmanat många stödtagare att ansöka om billigare hyresbostäder av staden.

– Tyvärr finns det inte ens närapå så många förmånliga hyresbostäder i Vanda som det finns de som behöver dem. De bostadssökandes situation är för tillfället mycket svår, säger Ojankoski.

Många har brådskande behov av bostad

Också i Helsingfors och Esbo har antalet som ansöker om stadens hyresbostad ökat. I Esbo finns nu närmare 5 000 aktiva sökande, vilket är ungefär tusen mer än för ett år sedan.

– Över hälften av våra sökande är i brådskande behov av bostad, och störst är efterfrågan på ettor och tvåor. Efterfrågan på hyresbostäder till rimligt pris är stor då inflyttningen är stor och hyror och bostadspriser på den fria marknaden är höga, säger Seppo Kallio, direktör på Espoon Asunnot.

I Helsingfors låg antalet sökande till stadens hyresbostäder på drygt 14 000 för ett år sedan, men sedan sommaren har antalet stigit till närmare 18 000. Men vad som ligger bakom är inte helt entydigt, förutom det uppenbara faktum att många flyttar in och boendet är dyrt i huvudstaden.

– FPA:s anvisningar påverkar säkert till en del, men också det faktum att vissa populära nybyggen attraherar många sökande, och en del av dem är säkert nya. Till exempel i Fiskehamnen finns ett nybygge som nyligen samlade närmare 2 000 ansökningar, säger Eeva Mynttinen, planerare vid Helsingfors stad.

I augusti förändrades de studerandes bostadsstöd så att studerande nu också lyfter allmänt bostadsbidrag. Det har dels gjort det svårare att ha flera hushåll under samma tak, men dels också höjt bidraget för de flesta som bor ensamma. Hos Stadin asunnot, som förmedlar stadens hyresbostäder, syns det i att det blivit svårare att hyra ut större bostäder högt uppe i hus utan hiss, eftersom kompisboende inte längre lönar sig.

– Men hur stor del av hushållen som ansöker som är studerande syns inte i statistiken. Förmodligen har förändringen i bostadsstödet påverkat något lite, men andelen ensamhushåll bland de sökande ligger fortfarande kring 60 procent, säger Mynttinen.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning