Allt fler väljer att försäkra sin hund – skillnaderna mellan olika försäkringar är stora

Linda Kalpio med hunden Mara. Bild: Antti Aimo-Koivisto

När Mara, en lagotto romagnolo, det vill säga italiensk vattenhund, flyttade hem till Linda Kalpio och Raimo Stefanov såg de det som en självklarhet att teckna en försäkring åt valpen. Nu är Mara inte ens ett år gammal men försäkringen har redan kommit väl till pass flera gånger.

– Mara har bland annat sträckt en muskel och i somras blev huden inflammerad efter ett fästingbett, berättar Kalpio.

Hundens försäkring kostar närmare 400 euro per år.

– Det är mycket men det harmar inte eftersom veterinärräkningarna också är dyra. Det räcker med att hunden råkar ut för en enda större skada.

Allt fler mattar och hussar försäkrar sina hundar. Finska kennelklubben gör bedömningen att cirka var fjärde av Finlands 800 000 hundar är försäkrad. Försäkringsbolagen ger inte ut exakta siffror. Alla hundförsäkringar statistikförs inte heller separat eftersom de har bakats in i hemförsäkringen.

Avdelningschef Kirsi Salmijärvi på kennelklubben säger att det blir vanligare för varje år att man tecknar en egen försäkring åt hunden.

– Hundens ställning har förändrats. Den är i dag en familjemedlem och hobbykamrat och ägarna är beredda att satsa på skötseln av den, säger Salmijärvi.

Den veterinärmedicinska vården och behandlingarna har också gjort stora framsteg.

– För 20–30 år sedan var det enda alternativet att avliva hunden om den fick en allvarlig sjukdom.

Linda Kalpio gick noga igenom olika försäkringar på nätet innan hon stannade för ett bolag som erbjuder direktersättningstjänst på en närbelägen veterinärmottagning.

– Det viktigaste är känslan att man har en trygghet i fall av överraskande utgifter. Snabb service är också viktig.

Flytta fokus från priser till villkor

Det är svårt att jämföra olika hundförsäkringar eftersom villkoren i dem varierar stort. Man kan till exempel försäkra hunden enbart för dödsfall eller för att också täcka sjuk- och olycksfallsutgifter. Skillnaderna är stora i fråga om självrisker och maximiersättningar.

– När alla faktorer tas i beaktande kan försäkringspriserna skilja med flera hundra euro, säger försäkringsexperten Mira Aarre på Försäkrings- och finansrådgivningen.

Experterna anser att det viktigaste är att ta reda på för vilka sjukdomar och olyckor försäkringen gäller.

– Hur omfattande är ersättningen, och hur stor är självrisken och maximiersättningen? Om försäkringen är mycket billig är det som ersätts vanligen också mer begränsat, förklarar Salmijärvi.

– Precis som med alla andra ersättningar ska man inte köpa grisen i säcken. Varudeklarationen ger en heltäckande bild av försäkringen, säger Aarre.

Försäkrings- och finansrådgivningen får frågor om djurförsäkringar 65–80 gånger om året.

– Typiska frågor gäller ärftliga och medfödda sjukdomar hos hundar. Det kan komma som en överraskning för ägaren att försäkringen inte ersätter behandlingen av defekter som är typiska för vissa raser.

Ägarna tar också kontakt om till exempel andningsbesvär hos plattnosade raser, eksem samt ben- och ledsjukdomar.

Det är ändå ovanligt att oklarheter i hundförsäkringar utvecklar sig till tvisteärenden. Uppgifter från konsumenttvistenämnden ger vid handen att den behandlar bara 3–4 tvister om hundförsäkringar per år.

– Hundförsäkringar kan tecknas bland annat hos Agria, Fennia, Folksam, If, Lokal-Tapiola, OP-Försäkring, Pohjantähti och Turva.

– En del försäkringsbolag erbjuder separata djurförsäkringar, andra fogar den till hemförsäkringen.

– En del bolag har en övre åldersgräns för hur gamla hundar som kan försäkras. Alla bolag försäkrar inte heller adopterade hittehundar.

– En grundförsäkring kan man teckna för dödsfall.

– Sjukdoms- och olycksfallsförsäkringen täcker hundens veterinärutgifter.

– En ansvarsförsäkring täcker skador som hunden orsakar utomstående.

– Det finns talrika tilläggsdelar att få till hundförsäkringarna: avelsförsäkring, rehabiliterings- och bruksegenskapsförsäkring.

Källor: Försäkringsbolagen, Försäkrings- och finansrådgivningen

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning