Allt fler våldtäkter kommer till polisens kännedom i Helsingfors

Bild: Onni Ojala/Lehtikuva

Antalet anmälda våldtäkter ökade med knappt 20 procent jämfört med fjolåret. Den offentliga debatten syns i statistiken, säger polisen.

Helsingforspolisen har publicerat brottsstatistiken för det gångna halvåret, det vill säga från januari till juni.

I sin helhet minskade antalet sexualbrott som kom till polisens kännedom under tidsperioden med ungefär 10 procent.

Antalet anmälda våldtäktsbrott ökade däremot med cirka 20 procent jämfört med januari–juni i fjol.

– Eftersom brottsofferstatistiken visar att en stor del av sexualbrotten inte polisanmäls, finns det överlag mycket utrymme för variation. Till exempel den offentliga debatten i ämnet, och hur man har kunnat satsa på verksamhet för att avslöja sexualbrott som riktas mot barn syns i det totala antalet sexualbrott som kommer till polisens kännedom, säger kriminalkommissarie Saara Asmundela vid Helsingforspolisen.

När det gäller sexualbrott riktade mot vuxna har polisen märkt en ökad anmälningsaktivitet under de senaste åren. Samma utveckling gäller dock inte för sexualbrott riktade mot barn, visar polisens statistik.

– Åtminstone inte så att barnen genast efter brottet skulle berätta om det för sina närstående eller anmäla det direkt till polisen. Till detta bidrar även att barn inte nödvändigtvis förstår att de blivit utsatta för ett brott eller ens upplever det som hänt som ett brott, säger Asmundela.

Antalet anmälda våldtäkter ökade ungefär lika mycket i Helsingfors och i hela landet totalt. Men medan antalet sexualbrottsanmälningar minskade i Helsingfors, ökade de i hela landet med över 16 procent.

Färre brott totalt

Under perioden januari-juni anmäldes sammanlagt 43 617 brott i Helsingfors. Det är 18 683 brott – eller 30 procent – färre än under samma period året innan. Minskningen förklaras främst med nedgången i antalet trafikförseelser, som minskade med hela 64 procent. Också antalet böter från den automatiska trafikövervakningen minskade märkbart, med nästan 32 procent.

Antalet egendomsbrott som kom till Helsingforspolisens kännedom minskade också något jämfört med motsvarande period i fjol. Till exempel har bruksstölderna av motordrivet fordon minskat med över 20 procent.

– Startspärr började finnas i bilarna i början av 2000-talet, vilket i praktiken har satt stopp för bruksstölder av bilar tillverkade därefter. Andelen bilar som är så gamla att de saknar startspärr minskar kontinuerligt i trafiken, vilket minskar de potentiella objekten, säger kriminalöverkommissarie Kari Niinimäki vid Helsingforspolisen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning