Allt fler unga har en prilla under läppen – kampanj ska få bukt på trenden

2019 använde 20,3 procent av pojkarna i yrkesskolorna snus dagligen. Bland flickorna var motsvarande siffra 6,5 procent. Bild: Minna Lehtinen/Ehyt

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (Ehyt) anser att lärarna står rätt ensamma i att motarbeta snusande bland unga, och därför rycker de nu in med en kampanj mot prillorna.

Trots att snusande enligt tobakslagen är förbjudet i skolorna, har det fått ordentligt fotfäste i de finländska skolorna.

2019 använde 20,3 procent av pojkarna i yrkesskolorna snus dagligen. Bland flickorna var motsvarande siffra 6,5 procent. Och även i lägre åldrar märks en ökad snusanvändning. Bland grundskoleelever i åttonde och nionde klass snusade dagligen 7,6 procent av pojkarna och 2,4 procent av flickorna.

Enligt Ehyts undersökning från 2019 saknar många föräldrar och övriga vuxna kunskap om snus och om vad snusande innebär. Dessutom poängterar föreningen att ansvaret för att motarbeta snusande ofta i skolorna läggs ensamt på läraren.

Genom den så kallade Nuuskakoukku-kampanjen vill föreningen nu underlätta för lärarna.

– Att ingripa i snusandet verkar i hög grad ligga på den enskilda lärarens axlar, trots att hela skolledningens personal borde samarbeta i frågan, säger Ehyts projektchef Hanne Munter.

Tanken inte att uppmana lärare att kolla under läppen

Kampanjen pågår fram till september. Under olika perioder fokuseras på tre olika grupper; på eleverna, på lärarna och på föräldrarna. Målet nu under januarimånad är att sporra hela personalen runtom i landets skolor till att gemensamt jobba för att minska snusandet.

– Tanken är inte att uppmana lärarna att kolla vad eleverna har under läppen, utan att i stället utbilda dem i hur de gemensamt bör agera. Det är viktigt att alla lärare exempelvis har samma regler när det gäller snus, och för det behöver skolan en gemensam plan, säger Munter.

Landets skolor kan få information om snus och om hela snuskulturen via Ehyts hemsida. Dessutom kan skolorna gratis beställa utbildning för personalen och skyltar som förbjuder snus i skolan.

– En ensam skylt räcker såklart inte, men den visar ändå på att skolan har en gemensam riktlinje som alla också följer, säger Munter.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning