Allt fler tvivlar på regeringen

Regeringen Sipilä. Det finska folket tvivlar på regeringen enligt TNS Gallup. Bild: Roni Rekomaa

Nästan hälften av finländarna tvivlar på regeringens förmåga att sköta landets angelägenheter.

En undersökning som gjorts av kommunbranschens utvecklingsstiftelse visar att 42 procent av finländarna är skeptiska till regeringen.

Förtroendet för regeringen har minskat klart under det gångna året. För ett år sedan var det bara en fjärdedel som tvivlade.

Mest beröm får regeringen för säkerhetspolitiken, där varannan ger gott eller ganska gott betyg. Invandringspolitiken får beröm av 37 procent.

Mest kritiseras regeringen för hur utbildningsfrågorna skötts. 56 procent tycker att regeringen misslyckats här. Också i skötseln av sysselsättningen och finanserna anser fler än hälften att regeringen misslyckats.

Men om regeringen misslyckats går det inte mycket bättre för oppositionen heller. Det är bara 21 procent som anser att oppositionen lyckats bra med att utmana regeringen. Inte ens oppositionspartiernas anhängare är helt övertygade om oppositionens förmåga att erbjuda ett alternativ till regeringens politik.

Undersökningen gjordes av TNS Gallup och den besvarades av 1 035 personer. 

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning