Allt fler svenskspråkiga invånare i Helsingfors

Helsingfors växer så att år 2026 uppgår befolkningen till 700 000 invånare. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Helsingfors fortsätter växa i snabbt takt. Den årliga folkökningen väntas i medeltal bli 6 700 ända in på 2030-talet. År 2026 har Helsingfors 700 000 invånare. Antalet svenskspråkiga invånare ökar.

Den nya befolkningsprognosen är gjord för Helsingfors och Helsingforsregionen fram till år 2050, och prognosen områdesvis fram till år 2034.

Den svenskspråkiga befolkningen i Helsingfors, 36 500 invånare, har vuxit med 1 335 invånare under 2010-talet, och förutspås fortsätta växa framöver med i snitt 130 invånare om året, till 38 000 år 2034.

Busholmen fortsätter att locka svenskspråkiga invånare. Bild: Leif Weckström/HBL-arkiv

Antalet småbarn och skolbarn väntas öka. De svenskspråkiga barnens antal stiger då barnet i svenskspråkiga familjer där mamman har ett annat modersmål än svenska oftast registreras som svenskspråkigt.

Antalet svenskspråkiga väntas växa i synnerhet i Södra, Mellersta respektive Sydöstra stordistriktet. I Södra stordistriktet väntas de svenskspråkiga öka med över 750 invånare, i Mellersta med 600 och i Sydöstra med 540 fram till år 2034. Särskilt Busholmen, Fiskehamnen och Degerö väntas dra till sig svenskspråkiga invånare.

Läs också: Helsingfors drar ifrån som största svenskspråkiga stad – starka finlandssvenska fästen förlorare senaste fem åren

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning