Allt fler pendlar till jobb i huvudstadsregionen

Från Sibbo pendlar allt fler arbetstagare till Helsingfors. Bild: HBL/Arkiv/Kristoffer Åberg

Allt fler arbetstagare som jobbar i huvudstadsregionen pendlar till jobbet från en stad eller kommun utanför regionen.

Av de som jobbar i huvudstadsregionen har allt fler sin arbetsplats i en annan stad eller kommun utanför huvudstadsregionen. Helsingforsregionens miljötjänsters översikt bevisar att pendlande till huvudstadsregionens städer blir allt vanligare.

Enligt den senaste statistiken hade 124 000 invånare sina bopålar utanför huvudstadsregionen trots att de jobbar i Helsingfors, Esbo, Vanda eller Grankulla år 2019. I jämförelse med 2018 är det en ökning på drygt 3 000 invånare.

Över hälften av de som pendlar till Helsingfors bor i Kyrkslätt, Sibbo, Nurmijärvi, Kervo och Tusby. Också inom huvudstadsregionen ökar pendlandet till jobbet. Till exempel pendlar drygt 50 000 invånare från Esbo till Helsingfors och i den motsatta riktningen är det 25 000.

Samtidigt har antalet arbetstillfällen i huvudstadsregionen ökat med 20 000 och inflyttningen visar ett plus på 14 000 invånare till de fyra städerna.

"Man kan gott säga att när antalet arbetstillfällen i huvudstadsregionen ökar klart mer än befolkningen ökar också pendlandet till jobbet", säger projektforskare Lassi Sarlos i ett pressmeddelande.

Också ett år med coronapandemin återspeglar sig på pendlandet.

"Den senaste tidens utveckling visar tecken på att folk pendlar i allt högre grad också från städer och kommuner som är längre bort från huvudstadsregionen. Det är ändå för tidigt att säga om det här är en bestående trend eller bara tillfälligt på grund av pandemin", säger Sarlos.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning