Allt fler offer för människohandel – många identifieras inte

– Vi är jättedåliga på att upptäcka sexrelaterad människohandel som sker på finsk mark, säger överinspektör Venla Roth vid den nationella människohandelsrapportören. Bild: Leif Weckström

Antalet klienter inom hjälpsystemet för människohandelsoffer ökade kraftigt i fjol och hjälpsystemet omfattar nu ett rekordantal personer. Men antalet kunde vara ännu större – i Finland förblir de som faller offer för sexrelaterad människohandel på finsk mark ofta oidentifierade.

Antalet nya klienter som omfattas av hjälpsystemet för människohandelsoffer mer än fördubblades år 2016 jämfört med åren innan, och ökningen fortsatte i ungefär samma takt i fjol. I slutet av 2017 fanns rejält över 300 personer i hjälpsystemet, vilket är nästan hundra fler än året innan. Det visar hjälpsystemets färska rapport.

– Ökningen förklaras till stor del av det ökade antalet asylsökande, och i deras fall har människohandeln ofta skett utanför Finland. Men vi har också nu fått fler förfrågningar som gällt asylsökande eller så kallade papperslösa som blivit utnyttjade i arbetslivet. I de flesta av de här fallen har kriterierna för människohandel ändå inte uppfyllts, utan det har handlat om någon lindrigare form av utnyttjande i arbetslivet. Men man kan anta att här kommer att synas en ökning med en viss fördröjning, säger Katri Lyijynen, överinspektör på hjälpsystemet för människohandelsoffer, som sorterar under Migrationsverket.

I fjol fick hjälpsystemet 177 ansökningar som gällde offer för människohandel, och av dem upptogs 127 som klienter i hjälpsystemet. Den största gruppen gällde utnyttjande i arbete, något färre sexuellt utnyttjande, ett mindre antal fall tvångsäktenskap och resten någon annan form av människohandel. Sammantaget var kvinnorna lite fler än männen, och de flesta offren kom från Afghanistan, Somalia, Nigeria och Irak.

Polisen saknar resurser

Majoriteten har fallit offer för människohandel innan de kom till Finland, men någon anledning att smälla med hängslen har vi ändå inte: hela 37 procent av offren har fallit offer för människohandel i Finland. Största delen av den inhemska människohandeln som kommer i dagen handlar om utnyttjande i arbete, men det betyder inte att sexuellt utnyttjande inte skulle förekomma här.

– Ett stort bekymmer är att vi är jättedåliga på att känna igen och upptäcka människohandel som gäller sexuellt utnyttjande i Finland. Andelen är iögonenfallande liten. Det ger en lite märklig bild av vår egen roll när det gäller sexrelaterad människohandel – som om det vore något som händer bara utomlands, säger Venla Roth, överinspektör hos den nationella människohandelsrapportören vid Diskrimineringsombudsmannens byrå.

Hon får medhåll av Katri Lyijynen på Migrationsverkets hjälpsystem. Roth och Lyijynen är också överens om att det till stor del handlar om polisens resurser.

– Det finns ingen särskild enhet som skulle syssla just med det här området, och det är sällan polisen gräver i den här typen av fall och spanar på eget initiativ. De som säljer sex i Finland är inte nödvändigtvis i kontakt med någon enda myndighet, och då är det inte särskilt sannolikt att de kommer i kontakt med polis eller hjälpsystem. För att vi över huvud taget skall få en uppfattning om sexhandeln och den sexrelaterade människohandeln skulle det behövas självständigt spaningsarbete, säger Roth.

Roths och Lyijynens iakttagelser får stöd i statistiken från hjälpsystemet: Av 177 ansökningar i fjol kom bara 10 via polisen. I åtta fall var det kommunens social- och hälsovård som gjorde anmälan. Över 80 anmälningar kom från Migrationsverket eller flyktingförläggningar.

– Det kommer väldigt lite ansökningar också från kommunerna. Orsaken är enkel – kunskapen om de här sakerna är ännu ganska blygsam, och det finns ingen särskild utbildning för dem som jobbar inom den kommunala social- och hälsovården när det gäller människohandel, säger Lyijynen.

Svårt att bevisa

När det gäller utnyttjande i arbete skiljer sig Finland däremot från andra europeiska länder på ett positivt sätt.

– Vi är rätt bra på att få syn på den arbetsrelaterade människohandeln och det märks också i hjälpsystemet. Det har antagligen att göra med satsningar på att motarbeta svartarbete. Men det skulle behövas helt nya satsningar på att få syn på den sexrelaterade människohandeln, säger Roth.

En annan utmaning handlar om att föra människohandeln i bevis. Då det gäller människohandel som skett utomlands är det ofta hart när omöjligt.

– Visst kan man inleda en förundersökning, men sedan är det en annan sak om processen går vidare. När det gäller de inhemska fallen utreds de nog, men sedan kan det hända att brottsrubriceringen blir en annan i slutändan, säger Lyijynen.

Och då faller personen ut ur hjälpsystemet, även om det handlar om en person som fallit offer för ett grovt brott.

– Sådan är lagstiftningen. Men gäller det utländska fall kan människohandeln fastslås också utan en rättsprocess, säger Lyijynen.

Just här ligger enligt Venla Roth ett annat stort bekymmer.

– En viss brottsrubricering eller rättsprocess borde inte få vara ett villkor för att få hjälp. Det här kravet gör rubriceringen helt central för offret, och puffar samtidigt ut en del av dem som fallit offer för allvarligt utnyttjande ur hjälpsystemet. En del offer vill inte ens identifieras eftersom de vet detta – att hjälpen beror på hur rättsprocessen framskrider och hur den slutar. Frågan är om Finland ens lever upp till sina internationella förpliktelser på den här punkten.

Tidigare har också strafflagen och rättspraxisen satt käppar i hjulen för identifieringen av människohandel då fysiskt tvång och frihetsberövande varit centrala. Då paragraferna skrevs om 2015 strävade man efter att ge större tyngd åt psykiskt tvingande.

– Men än så länge har vi haft så få fall att det är svårt att säga om den nya lagstiftningen fungerar, säger Roth.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning