Allt fler lärare lider av stress – nästan varannan säger sig ha blivit mobbad det senaste året

Bild: HBL-Arkiv

Enligt undervisningssektorns fackorganisation OAJ:s arbetsbarometer anser 59 procent av alla lärare att de har för mycket jobb. Nästan hälften uppger att de har råkat ut för osakligt bemötande eller mobbning på jobbet.

Arbetsglädjen i daghemmen, skolorna och universiteten är på villovägar. Allt fler lärare lider av arbetsrelaterad stress och upplever att arbetsbördan är alltför stor. Det avslöjar fackförbundet OAJ:s enkät som publicerades på tisdagen. Omkring 59 procent av dem som har svarat på enkäten uppger att de har för mycket jobb och 55 procent säger sig jobba både på lördagar och söndagar för att få det hela att gå ihop. Över 62 procent av alla lärare använder i genomsnitt tre kvällar i veckan till administration eller förberedelser av lektioner och rättelser av prov.

Enligt OAJ:s enkät har nästan hälften eller 47 procent av alla lärare råkat ut för mobbning de senaste 12 månaderna. I de flesta fall är det eleverna eller studenterna som mobbar, men även de egna kollegerna gör sig ofta skyldiga till osakligt bemötande. Totalt 22 procent av dem som svarade på enkäten uppger att de har råkat ut för allvarlig och upprepad mobbning. Nästan en tiondel uppger att de har råkat ut för våld på jobbet.

Mobbningen kostar

I småbarnspedagogiken är det var tredje och i yrkeshögskolorna är det var fjärde arbetstagare som upplever grov och återkommande mobbning. Mobbningen kostar arbetsgivarna reda pengar. Omkring var tionde av dem som jobbar i undervisningssektorn har sjukskrivit sig det senaste året efter att de har råkat ut för mobbning.

Hela 43 procent av dem som svarade på enkäten upplever arbetsrelaterad stress ytterst ofta eller förhållandevis ofta. I yrkeshögskolorna uppger över hälften av lärarna att de ofta är stressade på jobbet.

Då vi jämför med OAJ:s motsvarande enkäter från 2015 och 2013 är det nu allt färre anställda i undervisningssektorn som upplever arbetsglädje på jobbet. Enligt OAJ är det 71 procent som upplever att de är mycket nöjda eller förhållandevis nöjda på jobbet, vilket ligger under det finska genomsnittet.

För att få bukt med problemen föreslår OAJ bland annat att de statliga nedskärningarna av budgetmedlen i undervisningssektorn bör upphöra. OAJ vill att man inrättar långsiktiga finansieringsprogram som sträcker sig över flera regeringsperioder. OAJ vill likaså att det grundas ett handlingsprogram för att förebygga mobbning och våld på arbetsplatserna.

Sammanlagt 1 127 personer svarade på enkäten som gjordes i november i fjol. Svarsprocenten var 24,9 och inkluderade enkätsvar från personal på daghem, gymnasier, grundskolor, universitet, yrkeshögskolor, medborgarinstitut och yrkesskolor. 77 procent av dem som svarade på enkäten var kvinnor.

Läs också: Holmlund: Lärarna och rektorerna är inga bottenlösa brunnar

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning