Allt fler kommuner erbjuder gratis preventivmedel till unga

Över 40 kommuner utlovar gratis preventivmedel till kommunens unga invånare, men i praktiken snålar kommunerna med till exempel distributionen av kondomer, uppger Hivpoint. Bild: Hiv-stiftelsen

Över 40 kommuner lovar avgiftsfria preventivmedel till unga i åldersgruppen 20-25, uppger Hivpoint i ett pressmeddelande.

Enligt en enkät, som Hivpoint har låtit göra, anser kommunalt anställda hälsovårdare och ungdomsledare att det vore viktigt att satsa på gratis distribution av kondomer. I praktiken vill kommunerna i stället erbjuda hormonella behandlingar till de unga.

Den praktiska tillämpningen av kommunernas löften varierar. I en del kommuner får de unga en kondom per person i testningssyfte medan andra kommuner delar ut tiotals kondomer per klient till dem som uppsöker sexualrådgivningen. Enligt Hivpoint är det också problematiskt att många kommuner som utlovar gratis preventivmedel endast ger ett alternativ. I praktiken kan man till exempel inte kombinera hormonell behandling med kondomer i dessa kommuner, uppger organisationen.

– Det är viktigt att beakta mångfalden i de ungas sexvanor då man planerar avgiftsfri prevention. Alla unga har inte en långvarig partner. Det är centralt att trygga tillgången till kondomer, säger sexualrådgivare Maria Oinonen på Hivpoint i pressmeddelandet.

Enligt Hivpoint är kondomskåpen på ungdomsgårdarna i Pargas, Nagu och Korpo ett föredömligt sätt att sänka tröskeln för gratis preventionsmedel för unga.

Tjänstemän i 26 kommuner besvarade Hivpoints enkät.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39