Allt fler insjuknar i cancer men vården är effektivare och förmånligare

Cancerbehandlingarna är i dag både effektivare och billigare. Bild: Mostphotos

Antalet personer som insjuknar i cancer har ökat och siffrorna har stigit med en femtedel på tio år.

Även om antalet personer som injuknar i cancer ökar är vården både effektivare och fömånligare än tidigare. Det uppger cancerorganisationerna. År 2013 upptäcktes 32 000 nya cancerfall.

En färsk undersökning visar att kostnaderna för cancervården ändå inte ökat under 2010-talet utan tvärtom minskat i förhållande till antalet patienter.

År 2009 kostade vården av en cancerpatient kring 26 200 euro och år 2014 kring 100 euro mer. När man tar i beaktande att den allmänna prisnivån stigit sjönk utgifterna för ett nytt cancerfall lite grann under de fem åren.

Det som kostar mest i cancervården är besöken i öppenvården och läkemedlen. Nya cancerläkemedel, både de som ges på sjukhus och i öppenvården, är klart dyrare än tidigare.

– Jämfört med tidigare är läget ändå bättre eftersom de nya läkemedlen kan riktas in bättre enligt cancerform och det innebär att man undviker onödiga behandlingar, skadeverkningar och kostnader, säger Vesa Kataja, ledande överläkare i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressmeddelande.

Studien som utredde kostnaderna för cancervården genomfördes i samarbete med Hucs Cancercentrum, Mellersta Finlands centralsjukhus och cancerorganisationerna.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning